Aktuellt

Relaterade behandlingsområden

Referenser 

1. Bröstcancerkvinnorna som världen glömde, Bröstcancerförbundet, 2016 

2. IBRANCE SmPC www.fass.se 

3. Rugo HS, et al. J Clin Oncol. 2016;34:3069-3103.  

4. Cardoso F, et al. Ann Oncol. 2018; 29(8):1634-1657.  

5. Cardoso F. et al. 5th ESO-ESMO international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 5) 

6. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.  

7. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.  

8. Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019; 111(4):419-430. 

 

Förkortningar: 

ET: endokrin terapi 

AI: Aromatashämmare 

mBC: metastaserad bröstcancer 

mPFS: median progressionsfri överlevnad 

PP-IBR-SWE-0618, Feb 2022