Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Ibrance Om IbranceOm IbranceAktuelltEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetIbrance studieprogramEffekt PALOMA-2Effekt PALOMA-3SäkerhetRiktlinjerReal World DataHanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & material
Utbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Effekt PALOMA-21,2

PALOMA-2 var en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, fas 3 studie som skulle utvärdera säkerhet och effekt av IBRANCE i kombination med letrozol som första linje behandling av postmenopausala kvinnor med HR+/HER2- avancerad eller metastaserad bröstcancer.1

Totalt randomiserades 666 postmenopausala kvinnor i förhållandet 2:1 till antingen palbociklib plus letrozol eller till placebo plus letrozol. Patienterna stratifierades efter sjukdomslokalisation (visceral eller icke-visceral), sjukdomsfritt intervall efter avslutad (neo)adjuvant behandling fram till återfall (ny metastas eller ≤ 12 månader eller > 12 månader) och efter typen av tidigare (neo)adjuvant cancerbehandling (tidigare hormonbehandling eller ingen tidigare hormonbehandling).

Primärt effektmått i studien var progressionsfri överlevnad (PFS), utvärderad efter Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) v1.1 enligt prövarens bedömning. Sekundära effektmått var objektiv respons (ORR), klinisk nytta (CBR), total överlevnad (OS), säkerhet och förändrad livskvalitet (QoL).

Över 2 års progressionsfri överlevnad1

IBRANCE i kombination med letrozol visade på över 2 års progressionsfri överlevnad i första linjen jämfört med enbart letrozol.1

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser

Brytdatum den 31 maj 2017


I en uppdaterad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
   
 • Patienter med visceral sjukdom
   
 • Patienter med enbart skelettmetastaser

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser

Anpassad från Rugo H, et al. 2019.²
Bryt datum: Maj 31, 2017. Uppdaterad från uppföljning av primär analys av PALOMA-2: 37.6 mån i armen med IBRANCE + LET arm
IA: investigator assessed
BICR: blinded independent central review
ET: endokrin terapi
TFI: Treatment-Free Interval
* 1-sidigt P-värde från log-rank test.²
† per tumörlokalisation.²
‡ definierades som sjukdomsfritt intervall efter avslutad (neo)adjuvant behandling fram till återfall.²

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser
Referenser:
 1. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
 2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Beställ IBRANCE material
Beställ material
PP-IBR-SWE-0841, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading