Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Ibrance Om IbranceOm IbranceAktuelltEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetIbrance studieprogramEffekt PALOMA-2Effekt PALOMA-3SäkerhetRiktlinjerReal World DataHanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & material
Utbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
IBRANCE har en välkaraktäriserad och känd säkerhetsprofil1-6

Säkerhet från PALOMA studierna1-6

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser
Dosreduceringar, dosjusteringar eller permanent utsättning från PALOMA studierna1

Dosen fick sänkas eller ändras på grund av biverkningar hos 38,4 % av patienterna som fick IBRANCE i randomiserade kliniska studier, oavsett kombination.

Permanent utsättning på grund av en biverkning krävdes hos 5,2 % av patienterna som fick IBRANCE i randomiserade kliniska studier, oavsett kombination.

Den totala säkerhetsprofilen för IBRANCE baseras på sammanslagna data från 872 patienter som fick palbociklib i kombination med endokrin behandling (n = 527 i kombination med letrozol och n = 345 i kombination med fulvestrant) i randomiserade kliniska studier av HR-positiv, HER2-negativ avancerad eller metastaserande bröstcancer.1

De vanligaste (≥ 20 %) biverkningarna oavsett grad som rapporterades hos patienter som fick palbociklib i randomiserade kliniska studier var neutropeni, infektioner, leukopeni, trötthet, illamående, stomatit, anemi, diarré, alopeci och trombocytopeni. De vanligaste (≥ 2 %) biverkningarna av palbociklib av grad ≥ 3 var neutropeni, leukopeni, infektioner, anemi, förhöjd nivå av aspartataminotransferas (ASAT), trötthet och förhöjd nivå av alaninaminotransferas (ALAT).1

Avvikande laboratorievärden som observerats i sammanslagna data från PALOMA studierna.1

Labratorieavvikelser IBRANCE + letrozol eller fulvestrant Jämförelsearm
  Alla
Grader
(%)
Grad 3
(%)
Grad 4
(%)
Alla
Grader
(%)
Grad 3
(%)
Grad 4
(%)
WBS – Minskat antal leukocyter 97,4 41,8 1,0 26,2 0,2 0,2
Minskat antal neutrofiler 95,6 57,5 11,7 17 0,9 0,6
Anemi 80,1 5,6 N/A 42,1 02,39 N/A
Minskat antal trombocyter 65,2 1,8 0,5 13,2 0,2 0
Förhöjt ASAT 55,5 3,9 0 43,3 2,1 0
Förhöjt ALAT 46,1 2,5 0,1 33,2 0,4 0
Scroll left to view table

* Laboratorieresultatens svårighet har graderats enligt NCI CTCAE version 4.0.
† letrozol eller fulvestrant.

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser
Referenser:
 1. Ibrance Produktresumé, www.fass.se
 2. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
 3. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
 4. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.
 5. Finn R, et al. Oncologist. 25(5):e749-e755.
 6. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Beställ IBRANCE material
Beställ material
IBRANCE patientbroschyrer på olika språk

IBRANCE patientbroschyrer finns tillgängliga på flera olika språk

Beställ material
PP-IBR-SWE-0841, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading