Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Om Ibrance Om IbranceOm IbranceAktuelltEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetIbrance studieprogramEffekt PALOMA-2Effekt PALOMA-3SäkerhetRiktlinjerReal World DataHanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & material
Utbildning & materialDigitalt stödUtbildningarMaterialVideor
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
IBRANCE har en välkaraktäriserad och känd säkerhetsprofil1-6

Säkerhet från PALOMA studierna1-6

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser
Dosreduceringar, dosjusteringar eller permanent utsättning från PALOMA studierna1

Dosen fick sänkas eller ändras på grund av biverkningar hos 38,4 % av patienterna som fick IBRANCE i randomiserade kliniska studier, oavsett kombination.

Permanent utsättning på grund av en biverkning krävdes hos 5,2 % av patienterna som fick IBRANCE i randomiserade kliniska studier, oavsett kombination.

Den totala säkerhetsprofilen för IBRANCE baseras på sammanslagna data från 872 patienter som fick palbociklib i kombination med endokrin behandling (n = 527 i kombination med letrozol och n = 345 i kombination med fulvestrant) i randomiserade kliniska studier av HR-positiv, HER2-negativ avancerad eller metastaserande bröstcancer.1

De vanligaste (≥ 20 %) biverkningarna oavsett grad som rapporterades hos patienter som fick palbociklib i randomiserade kliniska studier var neutropeni, infektioner, leukopeni, trötthet, illamående, stomatit, anemi, diarré, alopeci och trombocytopeni. De vanligaste (≥ 2 %) biverkningarna av palbociklib av grad ≥ 3 var neutropeni, leukopeni, infektioner, anemi, förhöjd nivå av aspartataminotransferas (ASAT), trötthet och förhöjd nivå av alaninaminotransferas (ALAT).1

Avvikande laboratorievärden som observerats i sammanslagna data från PALOMA studierna.1

Labratorieavvikelser IBRANCE + letrozol eller fulvestrant Jämförelsearm
  Alla
Grader
(%)
Grad 3
(%)
Grad 4
(%)
Alla
Grader
(%)
Grad 3
(%)
Grad 4
(%)
WBS – Minskat antal leukocyter 97,4 41,8 1,0 26,2 0,2 0,2
Minskat antal neutrofiler 95,6 57,5 11,7 17 0,9 0,6
Anemi 80,1 5,6 N/A 42,1 02,39 N/A
Minskat antal trombocyter 65,2 1,8 0,5 13,2 0,2 0
Förhöjt ASAT 55,5 3,9 0 43,3 2,1 0
Förhöjt ALAT 46,1 2,5 0,1 33,2 0,4 0
Scroll left to view table

* Laboratorieresultatens svårighet har graderats enligt NCI CTCAE version 4.0.
† letrozol eller fulvestrant.

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

 • Äldre patienter (≥65 år)
 • Patienter med visceral sjukdom
 • Patienter med enbart skelettmetastaser
Referenser:
 1. Ibrance Produktresumé, www.fass.se
 2. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936.
 3. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.
 4. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.
 5. Finn R, et al. Oncologist. 25(5):e749-e755.
 6. Diéras V, et al. Oncologist. 2019;24(12):1514-1525.
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Beställ IBRANCE material
Beställ material
Har du frågor om IBRANCE?

För att enkelt få svar kan du boka in ett digitalt möte med Maria Almtoft eller Helene Svensson så hjälper de dig med dina frågor

Boka möte
IBRANCE patientbroschyrer på olika språk

IBRANCE patientbroschyrer finns tillgängliga på flera olika språk

Beställ material
PP-IBR-SWE-0841, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading