Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Ibrance Om IbranceOm IbranceAktuelltEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetIbrance studieprogramEffekt PALOMA-2Effekt PALOMA-3SäkerhetRiktlinjerReal World DataHanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & material
Utbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Real World Data

Det har skett en stor förändring de senaste åren kring synen på RWD (Real World Data) och RWE (Real World Evidens).

Tidigare var denna typ av hälsodata, som vi kallar det i Sverige, något som samlades in långt efter att ett läkemedel blivit godkänt. Idag är insamlingen av patienters hälsodata en del av ett läkemedels hela livscykel.

Men vad innebär då dessa begrepp och hur skiljer sig hälsodata från data som kommer från randomiserade kliniska prövningar? Vilken typ av hälsodata kan genereras och hur kan dessa användas i så väl klinisk praxis som i regulatoriska processer?

Maria Jakobsson arbetar som Hälsoekonom på Pfizer. Hon har spelat in en utbildningsserie som består av fyra korta filmer där hon reder ut begreppen och går igenom hur RWE och RWD kan användas.

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

  • Äldre patienter (≥65 år)
  • Patienter med visceral sjukdom
  • Patienter med enbart skelettmetastaser

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

  • Äldre patienter (≥65 år)
  • Patienter med visceral sjukdom
  • Patienter med enbart skelettmetastaser

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

  • Äldre patienter (≥65 år)
  • Patienter med visceral sjukdom
  • Patienter med enbart skelettmetastaser
Del 1. Introduktion till RWDI denna film reder Maria ut begreppen kring RWD och RWE samt går igenom vilken typ av utfallsmått som kan användas och vilka anlyser som man kan göra av patienters hälsodata.Del 2. RCT och RWE, hur skiljer de sig åt och hur kompletterar de varandra?Vilka är styrkorna och svagheterna i de olika typerna av studier och hur kan RWE komplettera data från kliniska studier. Detta berättar Maria om i denna film.Del 3. Vilken roll spelar RWE över ett läkemedels livscykel?I denna film går Maria igenom hur RWE kan användas av regulatoriska processer och ger även ett exempel på detta inom bröstcancerbehandling.Del 4. Design av RWE-studierVar innebär olika studiedesigner och vilka är möjliga när man designar RWE studier? Det berättar Maria om i den sista filmen.
Effekt & säkerhet (snabblänkar) Ta del av Antonios Valachis webinar om RWD för CDK 4/6-hämmare Titta på PfizerPlay Ta del av föreläsningar och intervjuer inom bröstcancer på Pfizerplay.se Till PfizerPlay
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrev
PP-IBR-SWE-0841, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading