3-årsdata från CROWN-studien presenterade

Ytterligare 18 månader efter första utläsningen av CROWN-studien visade LORVIQUA (lorlatinib) en fortsatt förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) och tid till intrakraniell progression jämfört med krizotinib enligt oberoende prövargranskning (BICR), hos patienter med tidigare obehandlad ALK+ avancerad icke-småcellig lungcancer.

Säkerhetsprofilen var bibehållen och inga nya säkerhetssignaler sågs. 

Ladda ned postern som presenterades på AACR här

Primärt utfallsmått från CROWN-studien: Progressionsfri överlevnad enligt BICR 

Vid 36-månaders utläsning var medianvärdet för PFS inte nådd (95% KI: NR-NR) i LORVIQUA-armen och var 9,3 månader (95% KI: 7,6-11,1) i krizotinib-armen (HR 0,27; 95% KI: 0,184-0,388). 

Andel patienter utan progression vid 36 månader var 63,5% med LORVIQUA och 18,9% med krizotinib. 

Primär utfallsmått från Crown-studien

Tid till intrakraniell progression enligt BICR 

Mediantiden för intrakraniell progression nåddes inte (95% KI: NR-NR) i LORVIQUA-armen och var 16,6 månader (95% KI: 11,1-NE) i krizotinib-armen (HR 0,08; 95% KI: 0,04-0,174). Den intrakraniella progressionsfria frekvensen efter 36 månader var 92,3% i LORVIQUA-armen och 37,7% i krizotinib-armen. 

Tid till intrakraniell progression enligt BICR

Objektiv och intrakraniell tumörrespons enligt BICR 

Den objektiva tumörresponsen var 77% i LORVIQUA-armen (n=149). 

Den intrakraniella tumörresponsen hos patienter med minst en mätbar hjärnmetastas vid baslinjen som behandlades med LORVIQUA var 83%, varav 72% hade komplett intrakraniell respons (n=18). 

Objektiv och intrakraniell tumörrespons

Utforska mer

Referenser:

1. Solomon BJ et al., Updated Efficacy and Safety From the Phase 3 CROWN Study of First-Line Lorlatinib vs Crizotinib in Advanced Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK)–Positive Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), presenterat på AACR 2022, abstract #CT223 

PP-LOR-SWE-0033, maj 2022