Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

LungcancerLungcancerOm lungcancerVad är lungcancer?Orsaker & riskfaktorerSymtomForskningDiagnostikDiagnostikDiagnostikBehandlingBehandlingOm behandlingRelaterade läkemedel
Symtom vid lungcancer1,2

Vanliga symtom vid lungcancer är:

 • Hosta: det vanligaste symtomet vid lungcancer och kan förekomma med eller utan blod. Cirka en tredjedel av patienterna uppvisar blodiga upphostningar (hemoptys) som debutsymtom.
   
 • Andfåddhet: också ett vanligt symtom, speciellt vid vila och mindre ansträngning. Även dyspné är ett vanligt tecken
   
 • Smärta i bröstkorgen: thoraxsmärta kan orsakas av tumöröverväxt som infiltrerar närliggande vävnader och trycker på nerver
   
 • Upprepade lunginflammationer: orsakas av att tumören växer in luftöret vilket leder till en inflammation
   
 • Avmagring och trötthet


Symtom som kan tyda på spridning och metastaser är svullna lymfkörtlar, heshet, ryggvärk, huvudvärk och synstörningar. Dessa symtom är ofta beroende av till vilket organ metastaseringen har skett.

Referenser:
 1. Nationella vårdprogrammet lungcancer
 2. Internetmedicin https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/lungmedicin/lungcancer/
Lungcancer
PP-UNP-SWE-0133, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading