Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

LungcancerLungcancerOm lungcancerVad är lungcancer?Orsaker & riskfaktorerSymtomForskningDiagnostikDiagnostikDiagnostikBehandlingBehandlingOm behandlingRelaterade läkemedel
Om lungcancer1,2

Lungcancer är en typ av malign tumörsjukdom som uppstår i cellerna i lungan, och kan metastasera till andra delar av kroppen. Det är en komplex sjukdom som kan delas in i olika histologiska och molekylära undergrupper av klinisk relevans. De två huvudgrupperna av lungcancer kallas för småcellig lungcancer (SCLC) och icke-småcellig lungcancer (NSCLC), där NSCLC vidare delas in i adenocarcinom, storcellig lungcancer och skivepitelcancer. Vidare klassificering sker sedan baserat på PD-L1 uttryck och närvaro av olika genetiska markörer.

I Sverige drabbas årligen drygt 4000 personer av lungcancer, vilket innebär att det är en av de mest förekommande cancerformerna och den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Den drabbar män och kvinnor i ungefär lika stor utsträckning. Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning, både passiv och aktiv, men lungcancer förekommer även hos icke-rökare.

Hanteringen och behandlingen av lungcancer är beroende av histologi och undergrupp. På denna hemsida kan du läsa mer om icke-småcellig lungcancer, dess histologiska undertyp adenocarcinom, vanliga symtom och behandling med målriktade terapier.

Referenser:
  1. Rodriguez-Canales et al., Cancer Treat Res. 2016;170:25-46
  2. Nationella vårdprogrammet lungcancer
Lungcancer
PP-UNP-SWE-0133, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading