Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

LungcancerLungcancerOm lungcancerVad är lungcancer?Orsaker & riskfaktorerSymtomForskningDiagnostikDiagnostikDiagnostikBehandlingBehandlingOm behandlingRelaterade läkemedel
Orsaker och riskfaktorer1,2

I Sverige drabbas årligen drygt 4000 personer av lungcancer, vilket innebär att det är en av de mest förekommande cancerformerna och den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Den drabbar män och kvinnor i ungefär lika stor utsträckning. Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning, både passiv och aktiv, men lungcancer förekommer även hos icke-rökare.

Två faktorer som har stor betydelse för prognosen vid lungcancer är tumörstadium och patientens performance status. Tidig upptäckt är en förutsättning för kurativ behandling. Det kan vara svårt att upptäcka lungcancer i tidiga stadier då lungcancer ofta är asymtomatiskt i tidig utvecklingsfas och symtomen uppkommer först i senare stadier då cancern spridit sig. Drygt hälften av alla nyupptäckta lungcancerfall i Sverige under 2013-2018 diagnostiserades i tumörstadium IV, vilket innebär att lungcancern har spridit sig och är mer svårbehandlad. Vanliga organ där metastasering sker är hjärnan, skelett, lever och binjurar.

Referenser:
  1. Nationella vårdprogrammet lungcancer
  2. Nationella lungcancerregistret, https://statistik.incanet.se/Lunga/
Lungcancer
PP-UNP-SWE-0133, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading