Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Example

Meny

Stäng

Om Vydura Om VyduraOm VyduraEffekt & säkerhetEffekt & säkerhet Effekt och säkerhetAkutbehandlingProfylaktisk behandlingBiverkningarHanteringHanteringAdministrering och doseringUtbildning & material
Utbildning & material
PatientstödMaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé
Produktresumé
Produktresumé
Kliniska studier: profylaktisk behandling1

Effekten av rimegepant som profylaktisk migränbehandling utvärderades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie (studie 4).

I studie 4 deltog vuxna män och kvinnor med minst 1 års anamnes på migrän (med eller utan aura). Patienterna hade haft 4 till 18 migränanfall med måttlig till svår smärta per 4-veckorsperiod under de 12 veckorna närmast före screeningbesöket. Patienterna hade i genomsnitt 10,9 huvudvärksdagar under den 28 dagar långa observationsperioden, varav i genomsnitt 10,2 var migrändagar, före randomiseringen till studien. I studien randomiserades patienterna till rimegepant 75 mg (N = 373) eller placebo (N = 374) i upp till 12 veckor. Patienterna instruerades att ta sin randomiserade behandling en gång varannan dag under 12-veckorsperioden. Annan akut behandling av migrän fick användas vid behov (t.ex. triptaner, NSAID, paracetamol, antiemetika). Cirka 22 % av patienterna tog förebyggande läkemedel mot migrän vid baslinjen. Patienterna kunde fortsätta i en öppen förlängningsstudie i ytterligare 12 månader.

Signifikant reduktion av Monthly Migraine Days under veckorna 9-12 med Vydura jämfört med placebo1

Primärt effektmått i studie 4 var förändring från baslinjen av genomsnittligt antal migrändagar per månad (MMD) från vecka 9 t.o.m. 12 i den dubbelblinda behandlingsfasen. 
Sekundärt effektmått var uppnådd minskning från baslinjen på ≥ 50 % av antalet dagar per månad med måttlig eller svår migrän.

Figur 3 visar genomsnittlig förändring i MMD från baslinje i studie 4.

Rimegepant 75 mg taget en gång varannan dag gav en statistiskt signifikant förbättring av huvudeffektmåtten jämfört med placebo, se sammanfattning i tabell 2 och diagram i figur 3 ovan.

Tabell 2: Huvudeffektmått i studie 4
  Rimegepant 75 mg 
1 gång varannan dag
Placebo 1 gång varannan dag
Migrändagar per månad (MMD)vecka 9 t.o.m. 12 N = 348 N = 347
Förändring från baslinjen –4,3 –3,5
Förändring jämfört med placebo –0,8  
p-värde 0,010a  
≥ 50 % minskning av måttliga eller svåra MMD vecka 9 t.o.m. 12 N = 348 N = 347
% responders  49,1 41,5
Skillnad jämfört med placebo 7,6  
p-värde 0,044a  

a Signifikant p-värde vid hierarkisk testning

Referenser:

Produktresumé Vydura, www.fass.se.
Effekt & Säkerhet (snabblänkar)
Vydurapatient.se

Här kan dina patienter hitta:

  • mer information om Vydura 
  • råd för att bättre hantera sin migrän
  • Vydura-dagboken att ladda ner
Besök webbplatsen Loading
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet smärta

Registrera för nyhetsbrev Loading
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om VYDURA

Beställ materialLoading
PP-NNT-SWE-0291, ARP2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading