Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om VizimproOm VizimproOm Vizimpro

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektSäkerhetHanteringHanteringDosering & BiverkningshanteringRiktlinjerUtbildning & MaterialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Säkerhetsprofil VIZIMPRO (dacomitinib)

Varningar och försiktighet1

Interstitiell lungsjukdom (ILD)En noggrann utredning av alla patienter med akut debut av eller oförklarligt försämrade lungsymtom (t.ex. dyspné, hosta, feber) ska utföras för att utesluta ILD/pneumonit. Behandlingen med VIZIMPRO ska avbrytas tills symtomen har utretts. Om ILD/pneumonit fastställs ska VIZIMPRO sättas ut permanent och lämplig behandling inledas efter behov. Diarré

Diarré, även allvarlig diarré, har rapporterats som en mycket vanlig biverkning under behandling med VIZIMPRO. Diarré kan leda till uttorkning med eller utan nedsatt njurfunktion, vilket utan adekvat behandling kan få dödlig utgång.

Proaktiva åtgärder mot diarré ska inledas vid första tecknet på diarré, särskilt under de två första veckorna med VIZIMPRO, bestående av adekvat vätskeintag och läkemedel mot diarré tills patienten varit fri från diarré i 12 timmar.

Se avsnittet “Dosering och biverkningshantering" för mer information.

Dermatologiska reaktioner

Utslag och exfoliativa hudreaktioner inträffade hos patienter som behandlades med VIZIMPRO.
Hudutslag, erytem och exfoliativa hudförändringar har rapporterats hos patienter som behandlas med VIZIMPRO. Utslag av grad 3 eller 4 rapporterades hos 21% av patienterna. Exfoliativa hudreaktioner av alla svårighetsgrader rapporterades hos 7% av patienterna. Exfoliativa hudreaktioner av grad 3 eller 4 rapporterades hos 1,8% av patienterna.

Se avsnittet “Dosering och biverkningshantering" för mer information.

Graviditet, amning och kvinnor i fertil ålder

VIZIMPRO ska inte användas under graviditet eller amning. Informera gravida kvinnor om den potentiella risken för fostret. Ge rådet till fertila kvinnor att använda effektivt preventivmedel under behandling med VIZIMPRO och i minst 17 dagar efter den sista dosen.

Biverkningar1,2

De vanligaste biverkningarna av någon grad var diarré, stomatit och dermatologiska biverkningar.

Flera av de vanligaste biverkningarna, inklusive diarré, utslag, paronyki, stomatit och torr hud, anses vara EGFR-medierade händelser.
 
De vanligaste biverkningarna hanterades i de flesta fall med standardbehandling och dosjusteringar.

Biverkningar hos ≥ 10% av VIZIMPRO-behandlade patienter.

Scroll left to view table
BIVERKNINGAR MED VIZIMPRO Dakomitinib (n=255)
Händelser, n % Alla
grader
Grad 1 Grad 2 Grad 3
Diarré 226 (89) 130 (51) 72 (28) 24 (9)
Utslag 210 (82) 50 (20) 93 (37) 67 (26)
Stomatit 183 (72) 108 (42) 63 (25) 12 (5)
Nagelrubbning 167 (66) 56 (22) 89 (35) 22 (9)
Paronykni (nagelbandsinfektion) 151 (59) 50 (20) 81 (32) 20 (8)
Akneiform dermatit 127 (50) 41 (16) 49 (19) 37 (15)
Stomatit 115 (45) 65 (26) 41 (16) 9 (4)
Torr hud 85 (33) 56 (22) 25 (10) 4 (2)
Minskad aptit 81 (32) 46 (18) 28 (11) 7 (3)
Torr hud 80 (31) 55 (22) 22 (9) 3 (1)
Konjunktivit 65 (26) 42 (17) 21 (8) 2 (0,8)
Viktminskning 62 (24) 34 (13) 22 (9) 6 (2)
Håravfall 59 (23) 45 (18) 13 (5) 1 (0,4)
Pruritus 57 (22) 33 (13) 23 (9) 1 (0,4)
Illamående 52 (20) 36 (14) 12 (5) 4 (2)
Palmoplantar erytrodysestesisyndrom 46 (18) 21 (8) 21 (8) 4 (2)
Konjunktivit 44 (17) 27 (11) 17 (7) 0
Utslag 43 (17) 19 (8) 12 (5) 12 (5)
Trötthet 35 (14) 23 (9) 11 (4) 1 (0,4)
Asteni 33 (13) 15 (6) 11 (4) 7 (3)
Akne 32 (13) 9 (4) 19 (8) 4 (2)
Slemhinneinflammation 30 (12) 17 (7) 10 (4) 3 (1)
Munsår 29 (11) 23 (9) 6 (2) 0
Hypokalemi 28 (11) 10 (4) 4 (2) 14 (5)
Makulopapulöst utslag 28 (11) 5 (2) 13 (5) 10 (4)
Hudfissurer 28 (11) 21 (8) 6 (2) 1 (0,4)
Hypokalemi 27 (11) 9 (4) 4 (2) 14 (5)
Kräkning 27 (11) 20 (8) 4 (2) 3 (1)

Dosjusteringar och behandlingsavbrott1,2 

Hos majoriteten av patienterna kunde biverkningarna hanteras med dosjustering av VIZIMPRO med bibehållen effekt.

Dosreducering 66%

De mest frekventa (>5%) biverkningarna  som ledde till dosreducering var hudutslag (32,2%), paronyki (16,5%), diarré (7,5%)

Permanent behandlingsavbrott

Allvarliga biverkningar som ledde till permanent behandlingsavbrott rapporterades hos 6,7 % av patienterna som behandlades med VIZIMPRO. De oftast rapporterade (> 0,5 %) skälen till permanent behandlingsavbrott i samband med biverkningar hos patienter som fick VIZIMPRO var hudutslag (2,4 %), interstitiell lungsjukdom (2,0 %) och diarré (0,8 %).

Referenser:

1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se
2. Zhou et al. 2019, Future Oncol. doi:10.2217/fon-2018-0944. [Epub ahead of print]

Effekt & säkerhet (snabblänkar)

Hur hanterar man hudrelaterade biverkningar med VIZIMPRO?

I denna video får du tips på hantering av några av de vanligaste biverkningarna med VIZIMPRO.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera dig för nyhetsbrev Loading
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om VIZIMPRO

Beställ materialLoading
PP-DAC-SWE-0069, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading