Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om VizimproOm VizimproOm Vizimpro

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektSäkerhetHanteringHanteringDosering & BiverkningshanteringRiktlinjerUtbildning & MaterialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Vizimpro (dacomitinib)

VIZIMPRO (dakomitinib) är indicerat som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer.1

Vizimpro informationsvideo

Information om läkemedel Vizimpro (Dakomitinib) angående vilka patienter är aktuella för behandling med Vizimpro, läkemedlets klinisk effekt, samt biverkningar och biverkningshantering.

Hantering

Läs mer om dosering och biverkningshantering för VIZIMPRO

Dosering &
biverkningshantering
Loading
RiktlinjerLoading
Effekt & säkerhetHär hittar du kliniska studier och biverkningsprofil för VIZIMPROEffektLoadingSäkerhetLoadingHantering

Läs mer om dosering och biverkningshantering för VIZIMPRO

Dosering & biverkningshantering

Loading
RiktlinjerLoading
Utbildning & materialHär kan du beställa eller ladda ned informations-material om VIZIMPROBeställ materialLoading

Kort produktresumé

VIZIMPRO® (dacomitinib), L01EB07, filmdragerad tablett, 15 mg, 30 mg, 45 mg, Rx, F. Indikation: Som monoterapi vid första linjens behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med epidermal tillväxtfaktorreceptoraktiverande (EGFR-aktiverande) mutationer. Kontraindikationer: Överkänslighet mot dacomitinib eller hjälpämne. Varningar och försiktighet: Använd validerad och robust metod för EGFR-mutationsstatus. Interstitiell lungsjukdom/pneumonit, diarré, hudrelaterade biverkningar, levertoxicitet och förhöjda transaminaser. Försiktighet vid samtidig användning av vissa läkemedel. Dosering: Rekommenderad dos är 45 mg peroralt en gång dagligen.  

Senaste översyn av produktresumén: 12/2023.
För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se Pfizer AB,  www.pfizer.se    

Referenser: 
1. Produktresumé VIZIMPRO, www.fass.se

PP-DAC-SWE-0074, April 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-DAC-SWE-0074, April 2024
Webbinarium
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading