Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
EffektTALAPRO-2 effektresultat

TALZENNA är den enda PARP hämmare som i kombination med enzalutamid visat på en signifikant förbättrad radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) jämfört med placebo och 

enzalutamid vid första linjens behandling av mCRPC.1

Primär endpoint: radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) bedömd bedömd enligt BICR.*

Antal händelser: TALZENNA + enzalutamid: 151 (37,6%) vs placebo + enzalutamid: 191 (47,4%).
Total överlevnad, som var en förspecificerad sekundärvariabel, var inte mogna vid tiden för denna analys. Patienterna kommer följas för total överlevnad.

BICR, blindad oberoende central granskning; KI = konfidensintervall; HR, hazard ratio; HRR, homolog rekombinationsreparation; rPFS, radiologisk progressionsfri överlevnad. 

rPFS och total överlevnad för HRRm+

rPFS för BRCA1/2+

rPFS för alla subgrupper

TALZENNA är den enda PARP hämmare som i kombination med enzalutamid visat på en signifikant förbättrad radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) hos patienter med HRR mutationer jämfört med placebo och enzalutamid vid första linjens behandling av mCRPC.1,2 
 
Primär endpoint: radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) bedömd bedömd enligt BICR 
 
Nedan data är från kohort 2 från TALAPRO-2 studien

Data från kohort 1 för patienter med HRRm+ mCRPC
mrPFS by BICR, TALZENNA + enzalutamid 27,9 mån (16,8:NR) (n=85), händelser: 37 (43,5%) och placebo + enzalutamid 13,8 mån (10,9; 19,5), n=82, händelser: 49 (59,7%); HR=0,424 (0,275; 0,653)
 

TALZENNA + enzalutamid reducerar risken för död jämfört med placebo + enzalutamid1

För patienter i kohort 1 som hade mutationer i HRR reducerade TALZENNA + enzalutamid risken för död med 48% jämfört med placebo + enzalutamid1 .

Total överlevnad, som var en förspecificerad sekundärvariabel, var inte mogna vid tiden för denna analys (41%). Patienterna kommer följas för total överlevnad.

Interimanalysen av total överlevnad baseras på data fram till brytdatumet 28 mars 2023 och en medianuppföljning på 35,8 månader (95 % KI: 33,6; 35,9) i armen som fick talazoparib plus enzalutamid och 34,6 månader (95 % KI: 32,7; 35,9) i armen som fick placebo plus enzalutamid.

TALZENNA är den enda PARP hämmare som i kombination med enzalutamid visat på en signifikant förbättrad radiologisk progressionsfri överlevnad (rPFS) hos patienter med BRCA1/2 mutationer jämfört med placebo och enzalutamid vid första linjens behandling av mCRPC.1.2
 
TALZENNA + enzalutamid reducerar risken för progress eller död med 80% jämfört med placebo + enzalutamid.3
 
Data från kohort 2 

Mediantid för uppföljning av rPFS var 17,5 respektive 16,8 månader.

TALZENNA + enzalutamid visar förbättrad rPFS jämfört med placebo + enzalutamid för alla fördefinierade subgrupper i TALAPRO-2 kohort 11

Referenser:

Talzenna SmPC, www.fass.se

Agarwal N, Azad AA, Carles J, et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023;1-13. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01055-3

Fizazi K, et al. 5004. ASCO 2023

Effekt & säkerhet
TALZENNA mCRPC
Ta del av våra utbildningar inom bröstcancer Se kommande utbildningarLoading
Nyhetsbrev

Missa inget från Pfizer Onkologi- prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera för nyhetsbrevLoading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading