Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Säkerhetsprofilen för TALZENNA + enzalutamid från TALAPRO-2 studien1,2Biverkningar som rapporterades hos ≥ 20% av patienterna som behandlades med TALZENNA + enzalutamid2,3
  TALZENNA + enzalutamid (n = 398) PLACEBO + enzalutamid (n = 401)
Biverkning                     Grad 1-4 Grad 3/4 Grad 1-4 Grad 3/4
Anemi 65,8% 46,5% 17,5% 4,2%
Neutropeni 35,7% 18,3% 7,0% 1,5%
Fatigue§ 33,7% 4,0% 29,4% 2,0%
Trombocytopeni|| 24,6% 7,3% 3,5% 1,0%
Ryggsmärta 22,1% 2,5% 18,0% 1,0%
Leukopeni 22,1% 6,3% 4,5% 0%
Nedsatt aptit 21,6% 1,3% 15,7% 1,0%
Illamående 20,6% 0,5% 12,5% 0,7%

n=398 och n=401 representerar säkerhetspopulationen i TALAPRO-2. De härledda värdena i tabellen baseras på det totala antalet utvärderbara patienter för respektive parameter. 

  • Mediantid för inträffande av grad 3/4 anemi med TALZENNA + enzalutamid var 3,3 månader
  • Mediantiden för exponering för talazoparib var 86 veckor och and 69,9 veckor för placebo + enzalutamid
  • 49% av patienterna I TALZENNA + enzalutamid armen hade grad 1-2 anemi vid baslinjen
  • Ingen grad 5 biverkan har rapporterats 

† Omfattar de rekommenderade termerna anemi, sänkt hematokrit, sänkt hemoglobin och minskat antal röda blodkroppar 

‡ Omfattar de rekommenderade termerna neutropeni och sänkt antal neutrofiler 

§ Omfattar de rekommenderade termerna trötthet och asteni 

|| Omfattar de rekommenderade termerna trombocytopeni och sänkt antal trombocyter 

¶ Omfattar de rekommenderade termerna leukopeni och sänkt antal vita blodkroppar 

Behandlingsavbrott med TALZENNA på grund av biverkningar förekom hos 62,1% av patienterna

  • Den vanligaste biverkan som ledde till behandlingsavbrott var anemi (44% för TALZENNA + enzalutamid)
Dosminskning med TALZENNA på grund av biverkningar förekom hos 52,8% av patienterna
  • Den vanligaste biverkan som ledde till dosminskning var anemi (43,2% i TALZENNA + enzalutamid armen jämfört med 1,2% i placebo + enzalutamid armen)
Permanent utsättning av Talzenna på grund av biverkningar förekom hos 18,8 % av patienterna
  • Den vanligaste bivekan för permanent utsättning var anemi (8,3 %) 
Referenser:

Talzenna SmPC, www.fass.se

Agarwal N, Azad AA, Carles J, et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2):  a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023;1-13. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01055-3

NCI CTCAE 4.03.  

Effekt & säkerhet
TALZENNA mCRPC
Ta del av våra utbildningar inom bröstcancer Se kommande utbildningarLoading
Nyhetsbrev

Missa inget från Pfizer Onkologi- prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera för nyhetsbrevLoading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading