Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Säkerhetsprofilen för TALZENNA från EMBRACA studien^2

Sammanlagt 67,8 % av patienterna som behandlades med TALZENNA upplevde någon grad av hematologisk händelse, jämfört med 50 % av de patienter som behandlades med cytostatika. 

Någon grad av** icke-hematologiska biverkningar förekom hos 98,6 % av patienterna som behandlades med TALZENNA jämfört med 97,6 % av patienterna i cytostatikagruppen.

Biverkningar^ (hos ≥20 % av patienterna som fick TALZENNA) i EMBRACA2

Cytostatika bestämdes av behandlande läkare före randomisering och bestod
av kapecitabin (44 %), eribulin (40 %), gemcitabin (10 %) eller vinorelbin (7 %). Procentsatserna 
blir totalt sammanlagt >100 % på grund av avrundning.

Biverkningarna graderades enligt nationella cancerinstitutets gemensamma terminologikriterier för biverkningar (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCI CTCAE) 5.

Omfattar anemi, minskad hematokrit och minskat hemoglobin.

Omfattar trombocytopeni och minskat antal neutrofiler.

Grad 1 definieras som håravfall <50 % än normalt, syns inte på avstånd, kan kräva en annan frisyr för att dölja håravfallet, men kräver inte peruk. Grad 2 definieras som håravfall ≥50 % som syns på avstånd och kräver peruk för att dölja håravfallet.

Omfattar trombocytopeni och minskat antal trombocyter. För TALZENNA är grad 1 21 % och grad 2 är 2.

Omfattar trötthet och asteni.

Se TALZENNAs produktresumé för ytterligare information om biverkningar.

Hematologiska biverkningar hos patienter som
behandlats med TALZENNA2

De vanligaste hematologiska biverkningarna hos patienter som behandlats med TALZENNA var övergående.3 Med lämplig hantering var medianvaraktigheten för anemi, neutropeni och trombocytopeni av grad 3-4 ≤ 8 dagar.2

Hematologisk
biverkning, ^ n(%)
TALZENNA
n=286 (%)
Cyostatiska
n=126 (%)
Grad 1-4 Grad 3  Grad 4 Grad 1-4 Grad 3 Grad 4
Patienter med ≥1
hematologisk biverkning
194 (67,8) 140 (49.0) 17 (5,9) 63 (50,0) 29 (23,0) 19 (15,1)
Anemi 151 (5,8) 110 (38,5) 2 (0,7) 23 (18,3) 5 (4,0) 1 (0,8)
Neutropeni 99 (34,6) 51 (17,8) 9 (3,1) 54 (42,9) 25 (19,8) 19 (15,1)
Trombocytopeni 77 (26,9) 32 (11,2) 10 (3,5) 9 (7,1) 2 (1,6) 0
Leukopeni 49 (17,1) 18 (6,3) 1 (0,3) 17 (13,5) 8 (6,3) 3 (2,4)
Lymfopeni 21 (7,3) 9 (3,1) 0  4 (3,2) 0 1 (0,8)
Neutropen feber 1 (0,3) 0 1 (0,3) 1 (0,8) 0 1 (0,8)

Kategorin trombocytopeni omfattar trombocytopeni och minskat antal trombocyter. Kategorin neutropeni omfattar neutropeni, minskat antal neutrofiler och neutropen sepsis. Kategorin anemi omfattar anemi och minskade hemoglobinvärden.
Inga fall av akut myeloisk leukemi eller myelodysplastiskt syndrom rapporterades i TALZENNA-gruppen; ett fall rapporterades hos en patient som fått kapecitabin.

Graderade enligt NCI CTCAE v5.

Icke-hematologiska biverkningar hos patienter som behandlats med TALZENNA2
Icke-hematologisk
biverkning, ^ n(%)
TALZENNA
n=286 (%)
Cyostatiska
n=126 (%)
Grad 1-4 Grad 3  Grad 4 Grad 1-4 Grad 3 Grad 4
Patienter med ≥1
icke-hematologisk
biverkning
282 (98,6) 91 (31,8)** 123 (97,6) 48 (38,1)**
Trötthet 144 (50,3) 5 (1,7) 0 54 (42,9) 4 (3,2) 0
Illamående 139 (48,6) 1 (0,3) 0 59 (46,8) 2 (1,6) 0
Huvudvärk 93 (32,5) 5 (1,7) 0 28 (22,2) 1 (0,8) 0
Alopeci 72 (25,2) Ej tillämpligt Ej tillämpligt 32 (27,8) Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Kräkningar 71 (24,8) 7 (2,4) 0 29 (23,0) 2 (1,6) 0
Diarré 63 (22,0) 2 (0,7) 0 33 (26,2) 7 (5,6) 0
Förstoppning 63 (22,0) 1 (0,3) 0 27 (21,4) 0 0
Nedsatt aptit 61 (21,3) 1 (0,3) 0 28 (22,2) 1 (0,8) 0
Ryggont 60 (21,0) 7 (2,4) 0 20 (15,9) 2 (1,6) 0
Dyspné 50(17,5) 7 (2,4) 0 19 (15,1) 3 (2,4) 0
Palmoplantar
erytrodysestesisyndrom
4 (1,4) 1 (0,3) 0 28 (22,2) 3 (2,4) 0
Pleuravätska 6 (2,1) 5 (1,7) 0 11 (8,7) 5 (4,0) 0
Referenser:Talzenna produktresumé, www.fass.seLitton J et al. N Engl J Med 2018;379:753–763 (Suppl 1).
Effekt & säkerhet
TALZENNA mBC
Ta del av föreläsningar och intervjuer inom bröstcancer på PfizerPlay

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Besök PfizerPlayLoading
Beställ TALZENNA material

Här kan du beställa material om TALZENNA

Beställ materialLoading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading