Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Klinisk effekt med TALZENNA

Klinisk effekt och säkerhet med TALZENNA studerades i EMBRACA som var en öppen, randomiserad, multicenterstudie med två parallella armar där man jämförde TALZENNA  med kemoterapi (kapecitabin, eribulin, gemcitabin, vinorelbin).

I studien påvisades en statistiskt signifikant förbättring av PFS för TALZENNA i jämförelse med kemoterapi. Interimsanalysen av total överlevnad utfördes när 51 % av totalt antal planerade händelser inträffat.1

Antal händelser: 186 (65%) vs 83 (58%)
KI = Konfidensintervall
mPFS = median progressionsfri överlevnad
* kapecitabin, eribulin, gemcitabin eller vinorelbin
** Hazard ratio uppskattas utifrån en Cox-proportionerlig riskmodell stratifierad genom tidigare användning av kemoterapi för metastaserad sjukdom (0 vs 1, 2 eller 3), genom TNBC-status (TNBC vs icke-TNBC), och anamnes om CNS-metastaser (ja vs nej).
*** P-värden från stratifierat logranktest (2-sidigt)

Konsekventa PFS-resultat observerades i patientundergrupper, definierade genom stratifieringsfaktorer.

Randomiseringen stratifierades genom tidigare användning av kemoterapi för metastaserad sjukdom (0 vs 1, 2 eller 3), genom trippelnegativ bröstcancerstatus (TNBC vs icke-TNBC), och anamnes för CNS-metastaser (ja vs nej).

Ytterligare effektmått

Sekundärt effektmått: Objektiv responsfrekvens (ORR)

62,6% bekräftad objektiv responsfrekvensa,b hos patienter som behandlades med TALZENNA jämfört med 27,2% för de patienter som behandlades med kemoterapi. 

Bekräftad objektiv responsfrekvensa,b

Duration av respons (DoR) 

Median för duration av respons (DoR)a,c var 5,4 månader (IQR: 2,8; 11,2, n= 137) med TALZENNA vs 3,1 månader (IQR: 2,4; 6,7, n=31) med kemoterapi.

Responsfrekvensen baserades på bekräftad respons. Bekräftad respons: bästa övergripande respons från partiell respons eller fullständig respons, bekräftat av en efterföljande tumörbedömning (minst 4 veckor senare) genom utvärdering av utredningen. 

Utförd hos ITT-patienter (Intent To Treat) med mätbar sjukdom vid baslinjen.

Analyserad hos ITT-patienter (Intent To Treat) som upplevde en objektiv respons enligt studiens bedömning.

Referenser:Talzenna produktresumé, www.fass.se
Effekt & säkerhet
TALZENNA mBC
Ta del av våra utbildningar inom bröstcancer Se kommande utbildningarLoading
Nyhetsbrev

Missa inget från Pfizer Onkologi- prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera för nyhetsbrevLoading

Ta del av när Anna von Wachenfeldt, Överläkare vid Södersjukhuset, diskuterar handläggning och aktuella riktlinjer gällande utredning, testning och behandling av ärftlig bröstcancer.

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading