Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om sjukdomenOm sjukdomen

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

Om ATTRvSymtomKliniska fyndDiagnos

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Om ATTR-CMSymtomKliniska fyndDiagnos
Fördjupande materialFördjupande material

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

THAOS uppföljningsregisterRiktlinjer

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

E-learning
Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningar
Diagnostisering av ATTRv1

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv) är en sällsynt, svår och irreversibel sjukdom. Sjukdomen är ärftlig (omkring hälften av patienterna har sjukdomen i släkten) men den kan även uppträda spontant. Sjukdomen har på senare tid blivit behandlingsbar, vilket ökar betydelsen av att ställa diagnosen tidigt i sjukdomsförloppet.

ATTRv ska övervägas vid polyneuropati som karaktäriseras av känselbortfall, smärta, svaghet i nedre extremiteterna samt ett eller flera av följande symtom:

 • ortostatisk hypotension
   

 • urigenitala symptom, såsom erektil dysfunktion
   

 • omväxlande förstoppning och diarré
   

 • oavsiktlig viktminskning
   

 • hjärtpåverkan
   

 • karpaltunnelsyndrom

Vid misstanke om ATTRv finns i Sverige följande diagnoskriterier där samtliga ska vara uppfyllda:

 1. Kliniska tecken och symptom
   

 2. Positiv biopsi
   

 3. Positivt gentest

1. Kliniska tecken och symptom

Neurologiskt engagemang utvärderas genom en fullständig neurologisk bedömning, inklusive undersökningar av nervledningshastighet. 
 
Utvärdering av påverkan på andra potentiellt drabbade organ (såsom mag-tarm kanal, hjärta, njurar, ögon) bör övervägas.

2. Biopsi

I Sverige finns en tradition att ta biopsi av bukfett:

 • antingen kirurgisk biopsi med ½ - 1 kubikcentimeter fettvävnad
   

 • eller biopsi med hjälp av hudstans 6-8 mm i diameter

Även andra biopsityper kan användas. Det krävs stor erfarenhet för att påvisa amyloidinlagring i biopsier. Amyloidlaboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är det första i landet som är speciellt fokuserat på just diagnostik av amyloidos.

Hur utför man bukfettsbiopsi vid diagnostisering av ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv) med Polyneuropati (Skelleftesjukan)?

Pfizer har tillsammans med Medicincentrum/Amyloidoscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus tagit fram en instruktionsvideo vars syfte är att hjälpa vårdpersonal att utföra bukfettsbiopsin på ett korrekt sätt.

Se filmen som visar hur en bukfettsbiopsi går tillDiagnostik av amyloidos, Professor Per Westermark förklarar3. Genetiskt test

Genetisk undersökning görs för att påvisa mutation i TTR-genen. Den genetiska testningen kräver vanligtvis TTR-gensekvensering på grund av sjukdomens stora genetiska heterogenitet. 

I Sverige finns hittills över 10 olika kända mutationer associerade med ATTRv, varav V30M är den vanligaste.

Referenser:Socialstyrelsen.se
Om ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)
THAOS uppföljningsregister

ATTRv är en sällsynt sjukdom där bl.a. ärtflighet är en av riskfaktorerna.

Läs mer om THAOS
Riktlinjer

Läs om de generella riktlinjerna vid behandling av ATTRv.

Se riktlinjer
Nyhetsbrev

För att prenumerera på nyhetsbrev inom området för ATTRv, ska du välja Neurologi i listan när du registrerar dig.

Registrera för nyhetsbrevLoading
PP-VYN-SWE-0407, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading