Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om sjukdomenOm sjukdomen

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

Om ATTRvSymtomKliniska fyndDiagnos

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Om ATTR-CMSymtomKliniska fyndDiagnos
Fördjupande materialFördjupande material

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

Ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)

THAOS uppföljningsregisterRiktlinjer

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

Transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

E-learning
Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningar
Symtom vid ATTRv1

Det vanligaste debutsymtomet är en progredierande, degenerativ sensomotorisk och autonom neuropati (polyneuropati), oftast med förändrad temperatur- och smärtkänsel i fötterna.

Patienterna med ATTRv får i typfallet även andra, icke-sensoriska symtom, som vanligtvis är kopplade till autonom dysfunktion. Sådana symtom på ATTRv kan vara:

 • Ortostatisk hypotoni som ger yrsel/sjukdomskänsla/synkope när man reser sig upp.
   

 • Episoder av omväxlande förstoppning och diarré.
   

 • Episoder av illamående/kräkning till följd av fördröjd magsäckstömning.
   

 • Urogenitala symtom, som urininkontinens eller -retention.
   

 • Erektil dysfunktion kan vara ett tidigt symtom hos unga män.
   

 • Karpaltunnelsyndrom ofta bilateralt.

Vissa specifika mutationer är starkt associerade med hjärtproblem. Hjärtdysfunktion tenderar att vara vanligare vid senare sjukdomsdebut, och tecknen på hjärtengagemang kan vara arytmi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och restriktiv kardiomyopati.

Det är värt att notera att även om transtyretinrelaterad amyloidos oftast är associerad med neuropatier av varierande svårighetsgrad och kan uppvisa hjärtengagemang, kan hjärtmanifestationer även förekomma i frånvaro av neuropati och benämns då familjär amyloid kardiomyopati.

Referenser:Socialstyrelsen.se
Om ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv)
THAOS uppföljningsregister

ATTRv är en sällsynt sjukdom där bl.a. ärtflighet är en av riskfaktorerna.

Läs mer om THAOS
Riktlinjer

Läs om de generella riktlinjerna vid behandling av ATTRv.

Se riktlinjer
PP-VYN-SWE-0407, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading