Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

InfektionInfektionOm infektionAntibiotikans historiaGramnegativa infektionerGramnegativa
infektioner
Om Gramnegativa infektionerHotet från Gramnegativa bakterierAntibiotikaresistens är en växande utmaning
Antimikrobiell resistens (AMR)Antimikrobiell
resistens (AMR)
Om antimikrobiell resistensAntimikrobiell resistens - ett globalt hot mot folkhälsanGlobalt övervakningsprogram (ATLAS)Hur du använder ATLAS
Fördjupande materialFördjupande materialMaterialVideorFöreläsningar
Hotet från Gramnegativa bakterier

Infektioner orsakade av multiresistenta Gramnegativa patogener är för närvarande den största utmaningen när det gäller antibiotikabehandling. Bakterier kan interferera med antibiotikaeffekten genom en rad olika resistensgener och uttryck för olika resistensmekanismer. Endast ett fåtal effektiva antibiotika finns tillgängliga för multiresistenta patogener.8

Pseudomonas aeruginosa är en särskilt problematisk patogen. Bakterien har inte bara primär resistens mot ett flertal antibiotika, den har också många förvärvade mekanismer som till och med kan utvecklas under pågående behandling. Dessa gör det möjligt att begränsa eller helt blockera antibiotikaintaget. Det som kallas effluxpumpar kan till och med aktivt pumpa ut antibiotikan ur cellen. Den mångsidiga bakterien producerar också en mängd olika beta-laktamaser och har mycket effektiva mekanismer som förhindrar att ett antibiotikum träder in helt (porin-deletion). Det är särskilt viktigt att testa olika klasser av antibiotika under behandlingen, särskilt för denna patogen eftersom resistens kan utvecklas eller förändras mycket snabbt.8

Konsekvenser av infektioner med multiresistenta Gramnegativa bakterier:
 • Långvariga sjukhusvistelser

 • Ökad antibiotikaanvändning

 • Ökat motstånd

 • Ökade kostnader

 • Ökad dödlighet4,5

Infektioner med resistenta Gramnegativa patogener kan vara särskilt allvarliga för intensivvårdspatienter eftersom de är försvagade och predisponerade på grund av svåra bakomliggande sjukdomar eller större invasiva åtgärder. Som sådan kan infektioner endast i viss utsträckning undvikas genom förbättrad sjukhushygien.2 EPIC-II-studien visar att de flesta infektioner hos intensivvårdspatienter orsakas av multiresistenta gramnegativa patogener.3

Konsekvenser av infektioner med multiresistenta Gramnegativa bakterier:2
 • Urinvägsinfektioner (t.ex. karbapenemresistent Klebsiella pneumoniae)
   
 • Infektioner i blodet (t.ex. cefalosporinresistent Escherichia coli)
   
 • Pneumoni (t.ex. multiresistent Pseudomonas aeruginosa)
Bekämpa resistensen och dess vidare spridning

Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control (CDC) har kategoriserat olika patogener efter hur brådskande behovet av nya antibiotika är. Multiresistenta Enterobacteriaceae, liksom Acinetobacter och Pseudomonas species mot vilka karbapenemer inte längre är effektiva, anses vara de patogener med störst risk och där behovet är störst att utveckla nya antibiotika.6

Smittsamma bakterier som utgör det största potentiella hotet (WHO)6Prioritet 1: Kritisk
 • Acinetobacter baumannii, karbapenemresistent
   
 • Pseudomonas aeruginosa, karbapenemresistent
   
 • Enterobacteriaceae, karbapenemresistent, ESBL-producerande
Prioritet 2: Hög
 • Enterococcus faecium, vankomycinresistent
   

 • Staphylococcus aureus, meticillinresistent, vankomycin-intermediär och resistent
   

 • Helicobacter pylori, klaritromycinresistent
   

 • Campylobacter spp., fluorokinolonresistent
   

 • Salmonella, fluorokinolonresistent
   

 • Neisseria gonorrhoeae, cefalosporinresistent, fluorokinolonresistent

Prioritet 3: Medel
 • Streptococcus pneumoniae, penicillin-icke-känslig
   
 • Haemophilus influenzae, ampicillinresistent
   
 • Shigella spp., fluorokinolonresistent
Ansvarsfulla behandlingskoncept krävs

Att behandla infektion tidigt och adekvat är avgörande för överlevnad hos intensivvårdspatienter med en livshotande infektion. Kunskap om patientspecifika riskfaktorer och snabb, adekvat mikrobiologisk diagnostik är avgörande vid val av rätt antibiotikabehandling. Experter kräver också att antibiotika används rationellt och i måttliga mängder, särskilt karbapenemer. Det krävs därför nya terapeutiska alternativ för att motverka den globala spridningen av resistenta stammar genom rationell antibiotikaanvändning.3,7

Tillbaka till översikten Gramnegativa bakterier Gramnegativa bakterier Loading
Referenser:
 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Gram-negative bacteria infections in healthcare settings. (källa hämtad november 2019)
 2. Gastmeier P et al. 2016. Nosokomiale Infektionen und Infektionen mit multiresistenten Erregern – Häufigkeit und Sterblichkeit. Dtsch Med Wochenschr 2016;141(6):421–426
 3. Shorr A. Setting the stage – Gram-negative resistance in the ICU: epidemiology, outcomes, and strategies. Emerging options for complicated Gram-negative infections: considerations for intra-abdominal and urinary tract infections. CME Lunch Symposium. IDWeek 2018, San Francisco, CA
 4. Micek ST, et al. An international multicenter retrospective study of Pseudomonas aeruginosa nosocomial pneumonia: impact of multidrug resistance. Crit Care 2015;19:219.
 5. Tacconelli E, Cataldo MA, Dancer SJ et al. ESCMID guideli- nes for the management of the infection control measures to reduce transmission of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients. Clin Microbiol Infect 2014;20 Suppl 1:1–55
 6. https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed (källa hämtad 10.07.2019)
 7. Zilberberg MD et al. Multi-drug resistance, inappropriate initial antibiotic therapy and mortality in Gram-negative severe sepsis and septic shock: a retrospective cohort study. Crit Care Med 2014;18:596
 8. Lister PD, Wolter DJ, Hanson ND. Antibacterial-resistant Pseudomonas aeruginosa: clinical impact and complex regulation of chromosomally encoded resistance mechanisms. Clin Microbiol Rev. 2009;22:582- 610
Gramnegativa infektioner
PP-BCP-SWE-0010, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading