Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

InfektionInfektionOm infektionAntibiotikans historiaGramnegativa infektionerGramnegativa
infektioner
Om Gramnegativa infektionerHotet från Gramnegativa bakterierAntibiotikaresistens är en växande utmaning
Antimikrobiell resistens (AMR)Antimikrobiell
resistens (AMR)
Om antimikrobiell resistensAntimikrobiell resistens - ett globalt hot mot folkhälsanGlobalt övervakningsprogram (ATLAS)Hur du använder ATLAS
Fördjupande materialFördjupande materialMaterialVideorFöreläsningar
Antibiotikaresistens är en växande utmaning

Antibiotika är viktiga verktyg för att behandla bakterieinfektioner. Vi kan dock inte längre förlita oss på att dessa läkemedel är effektiva på grund av den ökade antibiotikaresistensen. Det uppskattas att 33 000 personer dör av infektioner med multiresistenta patogener i Europa varje år. I en rapport från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) betonas den utmaning vi står inför.2,3

 • 75 % av infektionerna med resistenta patogener förvärvades på vårdinrättningar.
   
 • Mer än 50 % av dessa infektioner kan sannolikt förhindras.
   
 • 39 % av de dödsfall som observerades orsakades av bakterier mot vilka även sistahands-antibiotika är ineffektiva.3


CDC uppskattar att antibiotikaresistens har inverkat vid minst 700 000 dödsfall över hela världen (från och med 2016). Om inga drastiska åtgärder vidtas beräknas enligt CDC 10 miljoner dödsfall inträffa i världen år 2050. Det skulle vara mer än det nuvarande antalet dödsfall i cancer och till och med 8 gånger mer än antalet människor som dör i trafikolyckor.4 Även om denna siffra är kontroversiell i yrkeskretsar är ett globalt hot från en snabb ökning av antibiotikaresistensen odiskutabelt och kräver omedelbara och omfattande åtgärder.

Beta-laktamaser är den vanligaste orsaken till antibiotikaresistens. Dessa enzymer kan hydrolysera beta-laktamringen hos ett antibiotikum och därigenom oåterkalleligt förstöra den. Mer än 1 300 beta-laktamaser är nu kända, och dessa produceras huvudsakligen av Gramnegativa Enterobacteriaceae (t.ex. Klebsiella pneumoniae) och icke-fermenterare (t.ex. Pseudomonas aeruginosa).5

Resistens mot antibiotika

I flera årtionden administrerades beta-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer) i klinisk praxis som huvudbehandling mot bakterieinfektioner. Ökande resistens gör dock klinisk användning mer problematisk. Idag är penicilliner och cefalosporiner vanligtvis inte längre effektiva mot patogener som producerar beta-laktamaser med utökat spektrum (ESBL).6 Eftersom andelen ESBL-producerande stammar av Klebsiella pneumonia och Escherichia coli, eller icke-fermenterare såsom Pseudomonas aeruginosa, fortsätter att öka över hela världen, ökar användningen av karbapenemer i sin tur. Till följd av denna ökade användning ökar också antalet karbapenemresistenta patogener.7-9 Det finns dock för närvarande mycket få behandlingsalternativ tillgängliga för infektioner med karbapenemresistenta patogener.10-12 Det är därför absolut nödvändigt att hitta nya antibiotika för att bekämpa dessa patogener.

Karbapenemresistens – en ond cirkel13-14Tillbaka till översikten Gramnegativa bakterier Gramnegativa bakterier LoadingFortsätt vidare till det särskilda hot som multiresistenta Gramnegativa bakterier utgör
Hotet från Gramnegativa bakterier
Loading
Referenser:
 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Gram-negative bacteria infections in healthcare settings. (Källa hämtad november 2019)
 2. Cassine et al. 2019. Attributable deaths and disability-adjusted life years caused by infections with antibiotic-resistantbacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modellinganalysis. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):56-66
 3. Cassini et al, Lancet Infect DIs 2019; 19: 56-66
 4. The review on antimicrobial resistance, chaired by Jim O'Neill, January 2016
 5. Bush K. The ABCD’s of β-lactamase nomenclature. J Infect Chemother 2013;19(4):549–559
 6. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/extended-spectrum-beta-lactamase-esbl/
 7. Sahm D, Biedenbach D, Hackel M et al. Characterization and profiling of multi-drug resistant (MDR) Enterobacteriaceae from Italy during five surveillance years (TEST program).
 8. Biedenbach D, Hackel M, Leister-Tebbe H et al. Trends in susceptibility of Gram-negative ESKAPE pathogens in hospitalized patients in the United States (US) compared to Europe (EU). 25th ECCMID, Kopenhagen, DK, April 25–28, 2015, EV0225
 9. Garcie C, Robin F, Malavaud S et al. Spread of DHA-1 producing Klebsiella pneumoniae isolates in ICUs and emergency units at Toulouse University Hospital, France, 2010-2013. 25th ECCMID, Kopenhagen, DK, April 25–28, 2015, P1050
 10. Lübbert C, Becker-Rux D, Rodloff AC et al. Colonization of liver transplant recipients with KPC-producing Klebsiella pneumoniae is associated with high infection rates and excess mortality: a case-control analysis. Infection 2014;42(2):309–316
 11. Tabah A, Koulenti D, Laupland K et al. Characteristics and determinants of outcome of hospital-acquired bloodstream infections in intensive care units: the EUROBACT Internatio- nal Cohort Study. Intensive Care Med 2012;38(12):1930– 1945
 12. Maechler F, Peňa Diaz LA, Schröder C et al. Prevalence of carbapenem-resistant organisms and other Gram-negative MDRO in German ICUs: first results from the national nosocomial infection surveillance system (KISS). Infection 2015;43(2):163–168
 13. McLaughlin M, et al. Chemother 2013;57:5131–3. 2.
 14. Ventola CL. Pharmacol Ther 2015;40:277–83.
Gramnegativa infektioner
PP-BCP-SWE-0010, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading