Patogentäckning för Zavicefta

Brytpunkter för känslighetstestning

Brytpunkter* för minsta hämningskoncentration (Minimum Inhibitor Concentration, MIC) som fastställts av den europeiska kommittén för antimikrobiell känslighetstestning (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) för Zavicefta är:

MIC-brytpunkter (mg/l) som fastställts i tester på ZAVICEFTA (avibaktam och ceftazidim), gjorda av EUCAST1

* Brytpunkten definierar om en bakterieart är känslig eller resistent för detta antibiotikum. Om MIC är mindre än eller lika med brytpunkten för känslighet betraktas bakterien som känslig.

Täckningsspektrum in vitro för Zavicefta1

Effekt har påvisats i kliniska studier mot följande gramnegativa patogener som var känsliga för Zavicefta in vitro.

Klinisk effekt har inte fastställts mot följande patogener, dock talar in vitro-studier för att de skulle kunna vara känsliga för Zavicefta i frånvaro av förvärvade resistensmekanismer.   

Gramnegativa mikroorganismer

  • Citrobacter koseri
  • Enterobacter aerogenes
  • Morganella morganii
  • Proteus vulgaris
  • Providencia rettgeri

Icke-känsliga mikroorganismer1

In vitro-data talar för att följande arter inte är känsliga för Zavicefta:

  • Staphylococcus aureus (meticillinkänsliga och meticillinresistenta stammar)
  • Anaerober
  • Enterococcus spp.
  • Stenotrophomonas maltophilia
  • Acinetobacter spp

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023