Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om ZaviceftaExampleOm ZaviceftaOm ZaviceftaOm ZaviceftaIndikationerVad är avibaktam?PatogentäckningEffekt & säkerhet

Effekt
& säkerhet

EffektSäkerhet
Hantering

Hantering

Dosering & administreringFörvaringsanvisningar
Utbildning & material

Utbildning
& material

MaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé
Patogentäckning för ZaviceftaBrytpunkter för känslighetstestning

Brytpunkter* för minsta hämningskoncentration (Minimum Inhibitor Concentration, MIC) som fastställts av den europeiska kommittén för antimikrobiell känslighetstestning (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) för Zavicefta är:

MIC-brytpunkter (mg/l) som fastställts i tester på Zavicefta, gjorda av EUCAST1
Organismer Känslig Resistent
Pseudomonas aeruginosa ≤ 8 > 8
Enterobacteriaceae ≤ 8 > 8

*Brytpunkten definierar om en bakterieart är känslig eller resistent för detta antibiotikum. Om MIC är mindre än eller lika med brytpunkten för känslighet betraktas bakterien som känslig.

Täckningsspektrum in vitro för Zavicefta1

Effekt har påvisats i kliniska studier mot följande gramnegativa patogener som var känsliga för Zavicefta in vitro.

Komplicerade
intraabdonimella infektioner
Komplicerade urinvägsinfektioner Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni
Citrobacter freundii Escherichia coli Enterobacter claocae
Enterobacter claocae Klebsiella pneumoniae Escherichia coli
Escherichia coli Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca Enterobacter claocae Proteus mirabilis
Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens
Pseudomonas aeruginosa   Pseudomonas aeruginosa

Klinisk effekt har inte fastställts mot följande patogener, dock talar in vitro-studier för att de skulle kunna vara känsliga för Zavicefta i frånvaro av förvärvade resistensmekanismer.

Gramnegativa mikroorganismer
  • Citrobacter koseri
  • Enterobacter aerogenes
  • Morganella morganii
  • Proteus vulgaris
  • Providencia rettgeri

In vitro-data talar för att följande arter inte är känsliga för Zavicefta:

Icke-känsliga mikroorganismer
  • Staphylococcus aureus (meticillinkänsliga och meticillinresistenta stammar)
  • Anaerober
  • Enterococcus spp
  • Stenotrophomonas maltophilia
  • Acinetobacter spp

Referenser:

1. Produktresumé Zavicefta, www.fass.se
Om Zavicefta
Dosering

 

Läs mer och se filmen om hur man doserar Zavicefta

Se videoLoading
NyhetsbrevHåll dig uppdaterad inom behandlingsområdet infektionLäs merLoading
PP-ZVA-SWE-0168, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading