Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Om ZaviceftaExampleOm ZaviceftaOm ZaviceftaOm ZaviceftaIndikationerVad är avibaktam?PatogentäckningEffekt & Säkerhet

Effekt
& Säkerhet

EffektSäkerhet
Hantering

Hantering

Dosering & administreringFörvaringsanvisningar
Utbildning & material

Utbildning
& Material

MaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé
Zavicefta®En kombination av ceftazidim och avibaktam1

ZAVICEFTA® är avsett för behandling av komplicerade infektioner orsakade av aeroba, gramnegativa bakterier hos vuxna och barn från 3 månaders ålder.

Zavicefta har baktericid aktivitet mot svårbehandlade infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier, inklusive1:
 
  • Pseudomonas aeruginosa (inklusive många ceftazidimresistenta stammar)
     
  • ESBL-producerande Enterobacteriaceae
     
  • Karbapenemresistenta Enterobacteriaceae
VerkningsmekanismZavicefta verkningsmekanism Se videoLoadingTextversion av videon

Zavicefta verkningsmekanism1-5
B-laktam-antibiotika har varit den mest använda och effektivaste typen av antibiotika. Men effektiviteten har försämrats på grund av ett nytt enzym som heter B-laktamas. Det produceras av bakterier och skapar resistens mot B-laktam-antibiotika genom att hydrolysera B-latam-ringen.

För att förhindra att B-laktam-antibiotika inaktiveras har man kombinerat dem B-laktamashämmare. Det binder B-laktam-enzymet, vilket förhindrar hydrolysering av antibiotikan. Traditionella B-laktamashämmare är bara aktiva mot vissa klass A-enzymer, och inte mot klass B-, C- eller D-enzymer. Men avibaktam, som är en klass av B-laktamashämmare, hämmar ett antal klass A- och C-enzymer, däribland B-laktamas med utvidgat spektrum, serin-baserade carbapenemaser, och AmpC-enzymer. Dessutom tyder data på att avibaktam hämmar vissa klass D-enzymer, såsom OXA-48.

Avibaktam är den första i en potent klass av B-laktamashämmare som kallas diazabicyclo-octaner, DABCO. Det verkar genom att reagera kovalent med den katalytiska serinen i enzymets aktiva centrum. Till skillnad från traditionella B-laktamashämmare som kan hydrolyseras till inaktiv form förblir avibaktam intakt och aktivt efter att det har frigjorts från enzymet. Det betyder att avibaktams aktivitet bevaras och att det därför kan fortsätta hämma B-laktamas-enzymets aktivitet. Avibaktam har kombinerats med ceftazidim och kombinationen är aktiv mot ett antal B-laktamas-producerande Gramnegativa bakterier, däribland Pseudomonas aeruginosa.

Förekomsten av avibaktam betyder att ett antal ceftazidim-resistenta kliniska isolater av Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa återigen blir mottagliga för behandling.

Referenser:

1. Lahiri SD, Mangani S, Durand-Reville T, et al. Antimicrob Agents Chemother 2013;57:2496-505
2. Ehmann DE, Jahic H, Ross PL, et al. J Biol Chem 2013;288-27960-71
3. Walsh TR, et al. Clin Microbiol Rev 2005;18:306-25
4. Coleman K. Curr Opin Microbiol 2011;14:550-5
5. Flamm RK, et al. J Chemother 2014;26:333-8

Referenser:1. Produktresumé Zavicefta, www.fass.se
2. Produkresumé Fortum, www.fass.se
Om Zavicefta
Beställ materialBeställ och ladda ner material utan avgifterBeställ materialLoading
NyhetsbrevHåll dig uppdaterad inom behandlingsområdet infektionLäs merLoading
PP-ZVA-SWE-0168, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading