Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om XeljanzIndikationerIndikationer

Reumatoid artrit (RA)

FörskrivaBehandla

Ankyloserande Spondylit (AS)

Xeljanz vid AS

Psoriasisartrit (PsA) 

FörskrivaBehandla

Juvenil idiopatisk Artrit (JiA)

Xeljanz vid JiA

Ulcerös kolit (UC)

FörskrivaBehandla
Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Behandla med Xeljanz för UC

Behandlingen av ulcerös kolit ska inledas och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av de sjukdomar för vilka tofacitinib är indicerat.1

Biverkningar2

Precis som alla andra läkemedel kan också Xeljanz orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om patienten upplever eventuella biverkningar ska dessa rapporteras till behandlande läkare.

De vanligast förekommande biverkningarna är lunginflammation, luftvägsinfektion, bältros, infektion i näsa, svalg eller luftrör, influensa, bihåleinflammation, inflammation i urinblåsan, ont i halsen, symtom på muskelproblem, ont i magen, kräkningar, diarré, illamående, matsmältningsbesvär, ledstukning, blodbrist, feber, utmattning, trötthet, svullna händer och fötter, huvudvärk, högt blodtryck, hosta och hudutslag.

En del biverkningar kan vara allvarliga och kräva vård – dessa kan patienten läsa mer om i bipacksedeln.

Läs mer om biverkningar på fass.se Till Xeljanz (tofacitinib) produktresumé på fass.se LoadingDosering vid UC1Rekommenderad induktionsdos är Xeljanz 10 mg två gånger dagligen under 8 veckor och därefter 5 mg två gånger dagligen som underhållsbehandling.

För patienter som inte fått tillräcklig terapeutisk nytta vecka 8 kan induktionsdosen 10 mg två gånger dagligen förlängas i ytterligare 8 veckor (totalt 16 veckor), följt av 5 mg två gånger dagligen som underhållsbehandling.

Xeljanz 10 mg, filmdragerad tablett, finns i blisterförpackningar 56 st och 112 st. Xeljanz 5 mg, filmdragerad tablett, finns i blisterförpackning 56 st samt burk 180 st.
Doskort Xeljanz

Här kan du enkelt beställa eller ladda ned doskortet som innehåller praktisk vägledning i hur du administrerar Xeljanz.

Beställ material Loading
Provtagning1Se bild för rekommendationer för provtagning. Användning av Xeljanz i särskilda populationer1Ingen dosjustering av Xeljanz behövs för patienter med lindrig (kreatininclearance 50–80 ml/min) eller måttligt (kreatininclearance 30–49 ml/min) nedsatt njurfunktion.

Dosen Xeljanz ska minskas för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).
 • I de fall den indicerade dosen vid normal njurfunktion är 5 mg två gånger dagligen ska den vid gravt nedsatt njurfunktion minskas till 5 mg en gång dagligen.
   
 • I de fall den indicerade dosen är 10 mg två gånger dagligen vid normal njurfunktion ska den vid gravt nedsatt njurfunktion minskas till 5 mg två gånger dagligen.
   
 • Patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska stå kvar på en reducerad dos även efter hemodialys.
Patienter med nedsatt leverfunktionIngen dosjustering av Xeljanz behövs för patienter med lindrig nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A).

Dosen ska minskas för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B).
 • I de fall den indicerade dosen vid normal leverfunktion är 5 mg två gånger dagligen ska den vid måttligt nedsatt leverfunktion minskas till 5 mg en gång dagligen.
   
 • I de fall den indicerade dosen är 10 mg två gånger dagligen vid normal leverfunktion ska den vid måttligt nedsatt leverfunktion minskas till 5 mg två gånger dagligen.
Xeljanz ska inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C).
Xeljanz interaktioner med andra läkemedel

Den totala dagliga tofacitinib-dosen ska halveras till patienter som får potenta hämmare av cytokrom P450 (CYP) 3A4 (t.ex. ketokonazol) och till patienter som samtidigt får ett eller flera läkemedel som leder till både måttlig hämning av CYP3A4 och potent hämning av CYP2C19 (t.ex. flukonazol) (se avsnitt 4.5 i produktresumén) på följande sätt:

 • Tofacitinib-dosen ska minskas till 5 mg en gång dagligen till patienter som får 5 mg två gånger dagligen (vuxna och pediatriska patienter).
   
 • Tofacitinib-dosen ska minskas till 5 mg två gånger dagligen till patienter som får 10 mg två gånger dagligen (vuxna patienter).
Läs utförlig beskrivning i Xeljanz produktresumé Till Xeljanz (tofacitinib) produktresumé på fass.se LoadingVanliga frågor från patienterNedan kan du ta del av vanliga frågor som dina patienter kan ha om sin behandling med Xeljanz.Kan jag vaccinera mig medan jag behandlas med Xeljanz?

Det finns vissa typer av vacciner som du inte ska ta under tiden du behandlas med Xeljanz. Tala därför om för din läkare om du nyligen har vaccinerats eller har tänkt vaccinera dig inom en nära framtid.

Kan jag köra bil och andra fordon och använda maskiner medan jag tar Xeljanz?

Hittills finns det inget som tyder på att förmågan att köra bil och andra fordon, eller att använda maskiner, skulle försämras av Xeljanz.

Vad ska jag göra om jag har glömt att ta en tablett?

Ta bara nästa tablett vid vanlig tid och fortsätt med behandlingen som tidigare. Du ska inte ta dubbel dos.

Fler frågor och svar på Xeljanzpatient.se Till Xeljanzpatient.se Loading
Xeljanz för UCLänkar som kan vara relevanta för dig som reumatolog

Svensk Gastroenterologisk Förening

Patientförening Mag- och tarmförbundet

Kvalitetsregistret Swibreg

ECCO:s riktlinjer

PP-XEL-SWE-1350, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?