Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Om XeljanzOm XeljanzOm XeljanzIndikationerIndikationer

Reumatoid artrit (RA)

FörskrivaBehandla

Ankyloserande Spondylit (AS)

Xeljanz vid AS

Psoriasisartrit (PsA) 

FörskrivaBehandla

Juvenil idiopatisk Artrit (JiA)

Xeljanz vid JiA

Ulcerös kolit (UC)

FörskrivaBehandla
Utbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméXeljanz produktresumé på FASS
Behandla med Xeljanz för PsA

Behandlingen av psoriasisartrit ska inledas och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av de sjukdomar för vilka tofacitinib är indicerat.1

Biverkningar2

Liksom alla läkemedel kan Xeljanz orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Bland de vanligaste biverkningarna återfinns lunginflammation, luftvägsinfektion, bältros, infektion i näsa, svalg eller luftrör, influensa, bihåleinflammation, inflammation i urinblåsan, ont i halsen, symtom på muskelproblem, ont i magen, kräkningar, diarré, illamående, matsmältningsbesvär, ledstukning, blodbrist, feber, utmattning, trötthet, svullna händer och fötter, huvudvärk, högt blodtryck, hosta och hudutslag.

En del biverkningar kan vara allvarliga och kräva vård. Patienten kan läsa mer om dem i bipacksedeln. Vid allvarliga biverkningar ska patienten kontakta läkare omedelbart.

Dosering vid PsA1
 • Xeljanz kan tas med eller utan mat
   
 • Xeljanz förvaras torrt i rumstemperatur
Xeljanz 5 mg
 • Xeljanz, 5 mg, är ett peroralt läkemedel med rekommenderad dos två gånger per dag.
   
 • Xeljanz, 5 mg, filmdragerad tablett, finns i blisterförpackning med 56 st och i burk med 180 st.
Xeljanz 11 mg
 • Xeljanz, 11 mg, rekommenderas intas en gång per dag, morgon eller kväll.
   
 • Xeljanz, 11 mg, finns i blisterförpackning om 28 depottabletter.
Doskort Xeljanz

Här kan du enkelt beställa eller ladda ned doskortet som innehåller praktisk vägledning i hur du administrerar Xeljanz.

Beställ material Loading
Användning av Xeljanz i särskilda populationer1Patienter med nedsatt njurfunktion
 • För patienter med lätt (kreatininclearance 50–80 ml/min) eller måttligt (kreatininclearance 30–49 ml/min) nedsatt njurfunktion behövs ingen dosjustering av Xeljanz.
   
 • Xeljanz-dosen ska minskas till 5 mg en gång dagligen för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).
Patienter med nedsatt leverfunktion
 • Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A).
   
 • För patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) ska dosen minskas till 5 mg en gång dagligen.
   
 • Xeljanz ska inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C).
Xeljanz interaktioner med andra läkemedel

Den totala dagliga tofacitinib-dosen ska halveras till patienter som får potenta hämmare av cytokrom P450 (CYP) 3A4 (t.ex. ketokonazol) och till patienter som samtidigt får ett eller flera läkemedel som leder till både måttlig hämning av CYP3A4 och potent hämning av CYP2C19 (t.ex. flukonazol) (se avsnitt 4.5 i produktresumén) på följande sätt:

 • Tofacitinib-dosen ska minskas till 5 mg en gång dagligen till patienter som får 5 mg två gånger dagligen (vuxna och pediatriska patienter).
   
 • Tofacitinib-dosen ska minskas till 5 mg två gånger dagligen till patienter som får 10 mg två gånger dagligen (vuxna patienter).
Läs utförlig beskrivning i Xeljanz produktresumé Till Xeljanz (tofacitinib) produktresumé på fass.se LoadingVanliga frågor från patienterNedan kan du ta del av vanliga frågor som dina patienter kan ha om sin behandling med Xeljanz.Kan jag vaccinera mig medan jag behandlas med Xeljanz?

Det finns vissa typer av vacciner som du inte ska ta under tiden du behandlas med Xeljanz. Tala därför om för din läkare om du nyligen har vaccinerats eller har tänkt vaccinera dig inom en nära framtid.

Kan jag köra bil och andra fordon och använda maskiner medan jag tar Xeljanz?

Hittills finns det inget som tyder på att förmågan att köra bil och andra fordon, eller att använda maskiner, skulle försämras av Xeljanz.

Vad ska jag göra om jag har glömt att ta en tablett?

Ta bara nästa tablett vid vanlig tid och fortsätt med behandlingen som tidigare. Du ska inte ta dubbel dos.

Fler frågor och svar på Xeljanzpatient.se Till Xeljanzpatient.se Loading
Xeljanz för PsA
Rörelse.se

På rorelse.se får patienten tips och inspiration till att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Rorelse.se är en webbplats för personer mitt i livet som vill veta mer om vad de själva kan göra för att påverka sin sjukdom och förbättra sin livskvalitet, både via konkreta tips och verktyg men även via ökad kunskap inför det fysiska vårdmötet.

Till rorelse.se Loading
Länkar som kan vara relevanta för dig som reumatolog

Intervjuer med experter inom rökavvänjning

Föreläsningar och intervjuer inomt vaccin

SRF:s rekommendationer för vaccination

PP-XEL-SWE-1350, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?