Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Monitorering av TALZENNA + enzalutamid1

Fullständigt blodstatus ska tas innan behandling med TALZENNA startas samt varje månad och på kliniska indikationer. Doseringen kan avbrytas eller minskas för att hantera biverkningar, beroende på svårighetsgrad och klinisk presentation. 

För att hantera potentiella biverkningar av TALZENNA ska extra övervaknings- och försiktighetsåtgärder vidtas enligt följande:Myelosuppression

Hematologiska parametrar, tecken och symtom som är förknippade med anemi, leukopeni/neutropeni och/eller trombocytopeni ska övervakas regelbundet. Om sådana händelser inträffar rekommenderas dosjusteringar (minskning eller avbrott).

 

TALZENNA ska inte startas förrän patienter har återhämtat sig från hematologisk toxicitet orsakad av tidigare behandling (grad ≤1).2

 

Understödjande vård med eller utan blod- och/eller trombocyttransfusioner och/eller administrering av kolonistimulerande faktorer kan användas om det bedöms lämpligt.

Venösa tromboemboliska händelser

Hos patienter med mCRPC observerades en högre incidens av venösa tromboemboliska händelser med Talzenna i kombination med enzalutamid jämfört med endast enzalutamid. Patienter ska övervakas avseende kliniska tecken och symtom på djup ventrombos och lungembolism och behandlas på medicinskt lämpligt sätt.

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi

Fullständigt blodstatus ska kontrolleras vid baslinjen och övervakas varje månad för tecken på hematologisk toxicitet. 

 

Om myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi bekräftas ska TALZENNA sättas ut.

Referenser:

Talzenna SmPC, www.fass.se

NCI CTCAE 4.03.
Hantering TALZENNA mCRPC
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading