Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
TALZENNA + enzalutamid administreras en gång om dagen1Rekommenderad startdos1

Medicinsk kastration med LHRH-analog (hormon som frisätter luteiniserande hormon) ska fortsätta under behandling av patienter som inte har genomgått kirurgisk kastration. Se den fullständiga produktinformationen för enzalutamid för rekommenderad dosering.

  • Rekommenderad dos är 0,5 mg TALZENNA i kombination med 160 mg enzalutamid en gång dagligen.
      

  • Kapslarna ska sväljas hela och får inte öppnas eller lösas upp.
      

  • Om patienten kräks eller missar en dos ska ingen extra dos tas. Patienterna ska istället ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten.
     

  • Patienter ska behandlas fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffar. 

Dosjustering hos särskilda populationer1

Särskild hänsyn och ytterligare övervakning bör ske för följande patientpopulationer och dosminskning ska utföras efter behov.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsättning av njurfunktionen*  

 

Till patienter med måttligt nedsatt njurfunktionär den rekommenderade startdosen för Talzenna 0,35 mg en gång dagligen i kombination med enzalutamid oralt en gång dagligen. 

 

För patienter med gravt nedsatt njurfunktionˆ är den rekommenderade dosen för Talzenna 0,25 mg en gång dagligen i kombination med enzalutamid en gång dagligen.  

 

Talzenna har inte studerats hos patienter med CrCL < 15 ml/min eller patienter som kräver hemodialys. 

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt nedsatt leverfunktiona, måttlig leverfunktionsnedsättningb eller grav leverfunktionsnedsättningc.  

 

Talzenna i kombination med enzalutamid är inte rekommenderat för användning hos patienter med grav leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh-klass C), eftersom farmakokinetik och säkerhet inte har fastställts för dessa patienter.

Äldre

Ingen dosjustering behövs för äldre patienter (≥ 65 år).

CrCL ≥ 60 ml/min till < 90 ml/min

CrCL ≥ 30 ml/min till < 60 ml/min

CrCL ≥ 15 ml/min till < 30 ml/min

totalt bilirubin ≤ 1 x övre normalgränsen [ULN] och aspartataminotransferas [ASAT] > ULN, eller totalt bilirubin > 1,0 till 1,5 x ULN oavsett ASAT

totalt bilirubin > 1,5 till 3,0 x ULN oavsett ASAT

totalt bilirubin > 3,0 x ULN oavsett ASAT

För information om interaktioner mellan läkemedel och samtidig användning av andra behandlingar vänligen se TALZENNAS respektive enzalutamids SmPC text på www.fass.se

Referenser:

Talzenna SmPC, www.fass.se

Hantering TALZENNA mCRPC
Beställ TALZENNA material

Här kan du beställa material om TALZENNA

Beställ materialLoading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading