Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Dosjustering för hantering av biverkningar1

TALZENNA finns i kapslar med 1 mg och 0,25 mg för patienter som kräver dosminskning.

Dosjusteringar kan utföras enligt nedan för patienter som upplever biverkningar i samband med TALZENNA.1 De flesta biverkningar i EMBRACA-studien hanterades med stödjande medicinsk behandling eller dosavbrott/dosjustering*2
  TALZENNA (%) Cytostatika** (%)
Biverkningar som ledde till permanent utsättande
upplevdes av
5,9 8,7
Biverkningar som ledde till dosjustering upplevdes av 66 60
Incidens av dosavbrott eller dosjustering hos patienter som behandlades med TALZENNA i EMBRACA-studien3

Anpassad från Litton J et al. N Engl J Med 2018;379:753–763 (Suppl 1).

Procentsatserna beräknades utifrån det totala antalet patienter i säkerhetspopulationen som fick en hematologisk biverkning och behandlades med TALZENNA under månadsintervallet.

Dosminskning eller dosavbrott.

Cytostatika bestämdes av behandlande läkare före randomisering och bestod av kapecitabin (44 %), eribulin (40 %), gemcitabin (10 %) eller vinorelbin (7 %). Procentsatserna blir sammanlagt >100 % på grund av avrundning.

Dag 1-31; N=195.

Dag 32-61; N=192. §Dag 62-92; N=186.

Dag 62-92; N=186.

Dag 93-183; N=168.

Dag 184-365; N=106.

Dag 366+; N=42.

De flesta biverkningar i EMBRACA-studien hanterades med stödjande medicinsk behandling eller dosavbrott/dosjustering.1
  TALZENNA (n=286)
Medianvaraktighet för studiebehandling (månader) 5,4
Dosjustering på grund av någon biverkning oavsett grad (%) 62,3
Dosjusteringar på grund av de vanligaste biverkningarna (%)
Anemi
Neutropeni
Trombocytopeni

33,0
15,8
13,4
Permanent utsättning på grund av biverkningar (%) 3,6

De flesta biverkningar i EMBRACA-studien hanterades med stödjande medicinsk behandling eller dosavbrott/dosjustering.1

De vanligaste biverkningarna som ledde till dosjustering var anemi, neutropeni och trombocytopeni*

Referenser:Talzenna produktresumé, www.fass.seLitton J et al. N Engl J Med 2018;379:753–763Litton J et al. N Engl J Med 2018;379:753–763 (Suppl 1).
Hantering (snabblänkar)Kicker Header of this card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button
Kicker Header of this card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button
BadgeKicker Header of this card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur badipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button

Optional footnote area for disclaimers etc.

Beställ TALZENNA material

Här kan du beställa material om TALZENNA

Beställ materialLoading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading