Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om PaxlovidOm PaxlovidOm PaxlovidEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetStudiedesignEffektSäkerhetEffekt & säkerhetHanteringDoseringDosjusteringarLäkemedelsinteraktionerUtbildning & materialUtbildning och materialMaterialVideoFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
PAXLOVID utvärderades i EPIC-HR-studien1EPIC-HR en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 2/3-studie inkluderande symtomatiska vuxna, ej inlagda på sjukhus, med SARS-CoV-2 med ≥ en riskfaktor för progression till svår sjukdom (N=2 246).Studiedesign1,2Inklusionskriterier:  
 • Ovaccinerad
 • Vuxen ≥ 18 år
 • Bekräftad SARS-CoV-2-positiv
 • Symtomdebut av COVID-19 inom ≤ fem dagar
 • Ingen tidigare SARS-CoV-2-infektion
 • ≥ en av följande egenskaper/komorbiditeter som förknippas med ökad risk för att utveckla svår COVID-19-sjukdom:
  • ≥ 60 års ålder
  • BMI > 25 kg/m2  
  • Cigarettrökning
  • Immunsuppressiv sjukdom (inklusive HIV-infektioner med CD4+T-cellantal < 200 mm3 i virusbelastning < 400 kopior/ml)
  • Utdragen iatrogen immunsuppression  
  • Hypertoni
  • Kronisk lungsjukdom, kardiovaskulär sjukdom, njursjukdom eller sicklecellsjukdom
  • Diabetes
  • Cancer
  • Neurologiska utvecklingsstörningar eller andra medicinskt komplexa tillstånd
   Medicinskt relaterat beroende av teknologi

mAb=monoclonal antibody; mITT=modified intent-to-treat. 

Endpoints3Proportion of participants with a resting peripheral oxygen saturation ≥95% at Days 1 and 5.AE=adverse event; ICU=intensive care unit; PK=pharmacokinetics; RT-PCR=reverse-transcription polymerase chain reaction; SAE=serious adverse event; TEAE=treatment-emergent adverse event.
 • Den sekundära analysen som låg till grund för godkännandet av PAXLOVID i EU var procentandelen relativ riskminskning med avseende på sjukhusinläggning eller död hos deltagare som behandlades inom fem dagar efter symtomdebuten
         Läs mer på www.fass.se
LÄS MER OMSäkerhetLäs om säkerhetsprofilen för PAXLOVID. SäkerhetLoading

Referenser

Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with COVID-19. N
Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. 
Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with COVID-19
[Supplementary Appendix]. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. 
Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with COVID-19
[Protocol]. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408.
Paxlovid produktresumé www.fass.se
PP-PAX-SWE-0190 Sep-2023
Effekt & säkerhetTitta på PAXLOVID verkningsmekanism
Titta på PAXLOVID verkningsmekanism
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading