Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om PaxlovidOm PaxlovidOm PaxlovidEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetStudiedesignEffektSäkerhetEffekt & säkerhetHanteringDoseringDosjusteringarLäkemedelsinteraktionerUtbildning & materialUtbildning och materialMaterialVideoFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
I studien EPIC-HR minskade PAXLOVID signifikant risken för progression till svår COVID-191Hos högriskpatienter som fick behandling inom fem dagar från symtomdebuten, visade PAXLOVID ca 86% relativ riskreduktion* gällande sjukhusinläggning eller död jmf med placebo (p<0,0001)

COVID-19-relaterad sjukhusinläggning eller död oavsett orsak till och med dag 281,2
*RRR= 85,8%, ARR= 5,64%(Paxlovid n=977; 9 händelser. Placebo n=989; 64 händelser ((95% Kl, -7,31 till -3,97) p<0,0001) EPIC-HR-studiens utformning: 
Säkerheten och effekten av PAXLOVID utvärderades (2 246 deltagare), i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 2/3-studie hos symtomatiska vuxna deltagare, ej inlagda på sjukhus, med laboratoriebekräftade diagnoser på SARS-CoV-2-infektion och med hög risk för progression till svår sjukdom. Det primära effektmåttet var antalet  COVID-19-relaterad sjukhusinläggning eller dödsfall oavsett orsak till och med dag 28 vid behandling inom ≤ tre dagar efter symtomdebut. Det sekundära effektmåttet var patienter som behandlades inom ≤ fem dagar efter symtomdebut på liknande sätt. Dessa data presenterar resultaten av den primära analysen för data som samlats in fram till december 2021.1

Säkerhet och tolerabilitet: 
Under studien EPIC-HR observerades jämförbara frekvenser av biverkningar mellan PAXLOVID- och placebogrupperna, t.ex. dysgeusi (förändring av smaksinnet) 4,6 % jämfört med 0,1 %, diarré 3 % jämfört med 1,5 %. Andel som avslutade PAXLOVID pga biverkningar var låg och jämförbar med placebo1

Läs mer på: www.fass.se
LÄS MER OMSäkerhetLäs om säkerhetsprofilen för PAXLOVID. SäkerhetLoading

Referenser

Paxlovid produktresumé www.fass.se​​​​​​EPIC-HR primary data changes since interim analysis. Data on file. Pfizer, August 2023
PP-PAX-SWE-0190 Sep-2023
Effekt & säkerhetTitta på PAXLOVID verkningsmekanism
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading