Säkerhetsinformation

Produktresumé

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande information finns att läsa på fass.se 

Besponsa (inotuzumab ozogamicin) produktresumé på fass.se

 

Relaterade behandlingsområden

PP-INO-SWE-0036, mar 2022