Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Menu

Close

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektEffektViktiga slutsatserSlutenvårdsdataSäkerhetSäkerhetHantering av biverkningar: VOD/SOSViktiga försiktighetsåtgärderHanteringHanteringDosering och dosjusteringarAdministreringPublikationerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
BESPONSA säkerhetsprofil jämfört med SCBiverkningar med ≥ 10 % incidens som förekom i BESPONSA- eller SC-armen1,a,b
Scroll left to view table
 
  BESPONSA (n = 164) SC (n = 143)a
Biverkning Alla gr, % Gr ≥ 3, % All gr, % Gr ≥ 3, %
Infektioner
Infektion 48 28 76 54
Blodet och lymfsystemet
Trombocytopeni 51 42 61 59
Neutropeni 49 48 45 43
Anemi 36 24 59 47
Leukopeni 35 33 43 42
Neutropen feber 26 26 53 53
Lymfopeni 18 16 27 26
Metabolism och nutrition
Minskad aptit 12 1 13 2
Centrala och perifera nervsystemet
Huvudvärk 28 2 27 1
Blodkärlssjukdomar
Blödning 33 5 28 5
Magtarmkanalen
Illamående 31 2 46 0
Buksmärta 23 3 23 1
Diarré 17 1 38 1
Förstoppning 16 0 24 0
Kräkningar 16 1 24 0
Stomatit 13 2 26 3
Lever och gallvägar
Hyperbilirubinemi 21 5 17 6
Allmänna symtom och/eller symtom tillstånd vid administreringställe
Trötthet 35 5 25 3
Feber 31 3 42 6
Frossa 11 0 11 0
Undersökningar
Förhöjda transaminaser 26 7 13 5
Förhöjt GT 21 10 8 4
Förhöjt ALP 13 2 7 0
  • Hos patienter som fick BESPONSA var de vanligaste (≥ 2 %) allvarliga biverkningarna infektion, neutropeni, feber, blödning, buksmärta, feber, VOD och trötthet1
  • BESPONSA ökade risken för VOD/SOS jämfört med den för SC-behandlingar (rapporterade hos 23/164 [14 %] patienter jämfört med 3/143 [2,1 %] patienter). Denna risk för VOD var större hos patienter som genomgick HSCT efter BESPONSA-behandling (18/79 [23 %] patienter)1,2
  • BESPONSA har en lägre incidens av VOD vid första sviktterapi: Under studiebehandling/uppföljning utan HSCT (1,8 % [n = 2/111] i S1 jämfört med 5,9 % [n = 3/51] i S2) eller efter HSCT (19,0 % [n = 11/58] i S1 jämfört med 35,0 % [n = 7/20] i S2)3
  • Tillse noggrann övervakning av eventuella toxiciteter efter HSCT, inklusive tecken och symtom på infektion och VOD1
19 patienter som randomiserades till FLAG, MXN/Ara-C eller HIDAC fick inte behandling.1Biverkningar graderas enligt Nationella cancerinstitutets gemensamma terminologikriterier för biverkningar (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCI CTCAE) version 3.0.1ALP = alkaliskt fosfatas; FLAG = fludarabin + cytarabin + granulocytkolonistimulerande faktor; GT = gamma-glutamyltransferas; Gr = grad; HiDAC = högdos cytarabin; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; MXN/AraC = mitoxantron + cytarabin S1 = sviktterapi 1; S2 = sviktterapi 2; SC = standardcytostatikabehandling; SOS = sinusoidalt obstruktivt syndrom; VOD = venocklusiv sjukdom.
Referenser:Besponsa produktresumé, www.fass.se.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487. Jabbour E, et al. Leuk Lymphoma. 2020;61(8):2012-2015.
Säkerhet
PP-INO-SWE-0042, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading