Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektEffektViktiga slutsatserSlutenvårdsdataSäkerhetSäkerhetHantering av biverkningar: VOD/SOSViktiga försiktighetsåtgärderHanteringHanteringDosering och dosjusteringarAdministreringPublikationerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
AdministreringFöre administrering av BESPONSA1UV; ultraviolett.Premedicinering med en kortikokosteroid, antipyretika och antihistamin rekommenderas före dosering1
  • För patienter med cirkulerande lymfoblaster rekommenderas cytoreduktion med en kombination av hydroxiurea, steroider och/eller vinkristin till ett perifert blastantal ≤ 10 000/mm3 före den första dosen1
Hur BESPONSA administreras
  • BESPONSA späds till en total nominell volym på 50 ml och administreras med en flödeshastighet på 50 ml/h vid rumstemperatur (20–25 °C)1
Under och efter administrering av BESPONSAObservera patienten i ≥ en timma efter infusion1

Patienter ska observeras under infusionen och under minst en timma efter att den avslutats avseende symtom på infusionsrelaterade reaktioner1

ALL = akut lymfatisk leukemi; R/R = recidiverande/refraktär; RWE = bevis från den kliniska verkligheten.Referenser:Besponsa produktresumé. www.fass.se.
Hantering
PP-INO-SWE-0042, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading