Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Effekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektEffektViktiga slutsatserSlutenvårdsdataSäkerhetSäkerhetHantering av biverkningar: VOD/SOSViktiga försiktighetsåtgärderHanteringHanteringDosering och dosjusteringarAdministreringPublikationerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Viktiga slutsatserFrekvensen av CR/CRi och MRD negativitet hos BESPONSA-behandlade patienter var högre än hos de patienter som erhöll SC och detta var oavsett antalet blaster1Post hoc-analys av sjukdomsbördaBMB = benmärgsblast; KI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; SC = standardcytostatikabehandling.Frekvensen av CR/CRi och MRD negativitet var högre hos de patienter som fick BESPONSA som första sviktterapi2Post hoc analys vid behandlingssviktKI = konfidensintervall; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; SC = standardcytostatikabehandling.Risk för VOD hos BESPONSA-behandlade patienter2Post hoc analys av behandling vid terapisviktDet primära resultatmåttet för total överlevnad uppfylldes inte i INO-VATE ALL6,7Ljusare grå- och rosa-färgade strecksegment representerar patienter som uppnådde CR/CRi men inte uppnådde MRD-negativitet.ALL = akut lymfatisk leukemi; CR = fullständig remission; CRi = fullständig remission med ofullständig hematologisk återhämtning av perifera blodvärden; HSCT = hematopoetisk stamcellstransplantation; MRD = mätbar kvarvarande sjukdom; OS = total överlevnad; S1 = sviktterapi 1; S2 = sviktterapi 2; SC = standardcytostatikabehandling; SOS = sinusoidalt obstruktivt syndrom; VOD = venocklusiv sjukdom.
ALL = akut lymfatisk leukemi; EMD = extramedullär sjukdom; R/R=recidiverande/refraktär.

Referenser:

DeAngelo DJ, et al. Blood Cancer J. 2020;10(8):81.Jabbour E, et al. Leuk Lymphoma. 2020;61(8):2012-2015.Marks DI, et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2019;25(9):1720-1729.Besponsa produktresumé. www.fass.se.Kebriaei P, et al. Bone Marrow Transplant 2018;53(4):449-456.Kantarjian HM, et al. Cancer. 2019;125(14):2474-2487.Kantarjian HM, et al. N Engl J Med. 2016;375(8):740-753.
Effekt Säkerhet BesökLoading
PP-INO-SWE-0042, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading