Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Om Apexxnar®Om Apexxnar®Om Apexxnar®PneumokocksjukdomEffekt & Säkerhet Effekt & SäkerhetKliniska studierSäkerhet

Meny

Stäng

HanteringHanteringDosering & hanteringRiktlinjerUtbildning & materialUtbildning & materialRiskpatienterMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Kliniska studierApexxnar® utvärderades avseende säkerhet och immunogenicitet hos en mångfaldig patientpopulation på ~6000 vuxna.1-4

Studie på pneumokockvaccinnaiva (ej tidigare vaccinerade med något pneumokockvaccin) och tidigare vaccinerade vuxna.1-4

Varje studie inkluderade deltagare som var friska eller immunkompetenta med stabila underliggande sjukdomar.1-4Pneumokockvaccinnaiva vuxna 18 år och äldre2

Studiebeskrivning: Fas 3 randomiserad, kontrollerad, dubbelblind, non-inferiority klinisk prövning
Länder: USA och Sverige
Ålder: ≥18 år

Metod:

Säkerhet och non-inferiority (inte sämre än) immunogenicitet för Apexxnar® (n=1157-1430) hos vuxna som inte tidigare vaccinerats med pneumokockvaccin jämfört med:

 • PCV13 (n=1390-1419) för de 13 gemensamma serotyperna hos vuxna 60 år och äldre
   

 • PPV23 (n=1201-1319) för 7 ytterligare serotyper som inte ingår i PCV13 hos vuxna 60 år och äldre
   

 • Non-inferiority (inte sämre än) immunogenicitet för Apexxnar® hos vuxna i åldern 18-49 år och 50-59 år jämfört med vuxna i åldern 60-64 år

Studiepopulation:

Friska och immunkompetenta vuxna med stabila underliggande tillstånd, inklusive kronisk kardiovaskulär sjukdom, kronisk lungsjukdom, njursjukdomar, diabetes mellitus, kronisk leversjukdom och medicinska risktillstånd och beteenden (t.ex. rökning) som är kända för att öka risken för allvarlig pneumokockpneumoni och IPD (invasiv pneumokocksjukdom)

Mätparametrar:

Immunsvar efter vaccination med Apexxnar® och kontrollpneumokockvaccinerna mättes med OPA-analys. Serotypspecifika OPA GMT värden mättes före vaccination och en månad efter vaccination.

Immunsvaret non-inferiority (inte sämre än) utvärderades för vuxna som var 60 år och äldre.

Immunsvaret av Apexxnar® hos vuxna i ålder 50-59 år och hos vuxna i ålder 18-49 år har jämförts genom immunogenicitet för var och en av de 20 olika serotyperna i varje åldersgrupp med motsvarande serotypspecifika immunsvar hos vuxna i åldern 60-64 år efter vaccination med Apexxnar®

Studieresultat

Immunsvar för Apexxnar® uppfyllde kravet för non-inferiority (inte sämre än) kriteriet för alla delade serotyper i Prevenar13®. Non-inferiority (inte sämre än) för respektive serotyp uppfylldes om den lägre gränsen för det 2-sidiga 95-procentiga KI för GMT-förhållandet. 
(Apexxnar®/Prevenar13®; Apexxnar®/PPV23) för den serotyper var >0,5

GMT-förhållande (95% KI)

Immunsvar för Apexxnar® uppfyllde kravet för non-inferiority (inte sämre än) kriteriet för 6 av 7 serotyper delade med PPV23. Immunsvaret för serotyp 8 missade den prespeciferade statistiska non-inferiority (inte sämre än) kriteriet med liten marginal (det lägre värdet för det 2 sidiga 95% konfidensintervallet GMT ratio var 0,49 jämfört med >0,50). Ytterligare analyser visar att 77,8% av studiedeltagarna i Apexxnar® gruppen erhöll en 4-faldig höjning av serotyp 8 i OPA titrar från innan vaccination till 1 månad efter vaccination

7 gemensamma serotyper med PPV23

GMT-förhållande (95% intervall)

Patienter som tidigare fått pneumokockvaccin4

Studiedesign: Tidigare vaccinerade 65 år och äldre
Studiebeskrivning: Fas 3 randomierad, öppen klinisk prövning 
Länder: USA och Sverige
Ålder: ≥65 år

Utvärderad:

Säkerhet och immunogenicitet för Apexxnar® hos patienter som tidigare vaccinerats med:

 • PPV23 (≥1 till ≤5 år före rekrytering, n=253)
   
 • PCV13 (≥6 månader före rekrytering, n= 246)
   
 • PCV13 följt av PPV23 (med PPV23 ≥1 år före rekrytering, n=125) 
Studiepopulation:

Friska och immunkompetenta vuxna med stabila underliggande tillstånd, inklusive kronisk kardiovaskulär sjukdom, kronisk lungsjukdom, njursjukdomar, diabetes mellitus, kronisk leversjukdom och medicinska risktillstånd och beteenden (t.ex. rökning) som är kända för att öka risken för allvarlig pneumokockpneumoni och IPD (invasiv pneumokocksjukdom) 

Mätparametrar:

Det finns ingen non-inferiority (inte sämre än) analys av denna studie

Studieresultat

Alla kohortdeltagare var tidigare vaccinerad med antingen PPV23, Prevenar13® eller Prevenar13® och PPV23.

OPA GMT hos deltagarna som fick PPV23 1-5 år tidigare var lägre jämfört med deltagare som fick Prevenar13® minst 6 månader tidigare och jämfört med deltagare som fick Prevenar13® följt av PPV23 med den sista PPV23-dosen minst 1 år tidigare.

Denna randomiserade, öppna kliniska prövning beskrev immunsvaret med Apexxnar® hos vuxna 65 år eller äldre som tidigare vaccinerats med PPV23, Prevenar13® eller Prevenar13® följt av PPV23.

Apexxnar® INDUCERADE IMMUNSVAR I SAMTLIGA KOHORTER.

GMT=geometrisk medeltiter, OPA=opsonofagocytisk aktivitet, PPV23=23-valent pneumokockpolysackaridvaccin, PCV13=Prevenar13®, IDP=Invasiv pneumokocksjukdom. 

Referenser:Produktresumé för Apexxnar® www.fass.seClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03760146ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Avläst Oktober 21, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975
Effekt & säkerhet
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet Vaccin

Registrera för nyhetsbrev Loading
PP-PNR-SWE-0068, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading