Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

InfektionInfektionOm infektionAntibiotikans historiaGramnegativa infektionerGramnegativa
infektioner
Om Gramnegativa infektionerHotet från Gramnegativa bakterierAntibiotikaresistens är en växande utmaning
Antimikrobiell resistens (AMR)Antimikrobiell
resistens (AMR)
Om antimikrobiell resistensAntimikrobiell resistens - ett globalt hot mot folkhälsanGlobalt övervakningsprogram (ATLAS)Hur du använder ATLAS
Fördjupande materialFördjupande materialMaterialVideorFöreläsningar
ATLAS

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett av de största hoten mot den globala hälsan, varnar WHO1. Förmågan att förstå hur resistensutvecklingen utvecklas är en av de viktigaste faktorerna i strävan att begränsa uppkomsten av, och utveckla åtgärder mot AMR2.

Globalt övervakningsprogram (ATLAS)

ATLAS är ett globalt övervakningsprogram av AMR sponsrat av Pfizer. Sjukvårdspersonal och forskare får där tillgång till 14 års globala uppföljningsdata samt en uppdaterad översikt över trender för antibiotikakänslighet och antibiotikaresistens. ATLAS stöder även globala hälsovårdsmyndigheter i att utveckla förvaltningsprogram för antibiotika.

ATLAS är en akronym för Antimicrobial Testing Leadership And Surveillance (Ledarskap för och övervakning av testning av antibiotika). Det övervakar kontinuerligt utveckling och spridning av resistens såväl som nya resistenta patogener över hela världen. ATLAS finns tillgängligt via en interaktiv, användarvänlig webbplats eller via en mobilapp.

Gå till ATLAS

350 000 isolat från 200 kliniker i 60 länder

ATLAS omfattar över 350 000 isolat från 200 kliniker i 60 länder. Antalet isolat som omfattas av ATLAS förväntas fördubblas under 2018. ATLAS baseras på data från övervakningsstudien
*TEST - den mest omfattande öppna övervakningsstudie som någonsin genomförts. Hittills har över 750 vetenskapliga föredrag och över 50 kollegialt utvärderade medicinska artiklar baserats på data från ATLAS.

Läs mer om TEST (Studie för utvärdering och övervakning av tigecyklin)

Studien för utvärdering och övervakning av tigecyklin (Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial, TEST) är en global övervakningsstudie som påbörjades 2004. Sjukhus och organisationer i hela världen samlar in patogener från infekterade patienter. Patogenerna testas i ett centralt laboratorium mot en rad olika antibiotika som används för att behandla allvarliga infektioner. Idag omfattar TEST data från över 336 000 patogener och är den mest omfattande öppna övervakningsstudie som någonsin gjorts.

"Övervakning av resistensmönstren är av avgörande betydelse för kliniker och ansvariga för folkhälsan när det gäller att bedöma både typen och omfattningen av nyuppkommen resistens lokalt och nationellt. ATLAS är den enda databasen i sitt slag som kan ge ett så brett spektrum av pålitlig, lättillgänglig information på en lättanvänd plattform."

Dr Matteo Bassetti, klinikchef på infektionskliniken vid University of Udine i Italien.

En plattform för kunskapsdelning

ATLAS är en plattform som leds av Pfizer där sjukvårdspersonal och forskare från hela världen kan komma åt Pfizers övervakningsdata för antibiotikaresistens. Det är ett av de största övervakningsprogrammen i hela världen för AMR och är ett komplement till övriga nationella och internationella övervakningsprogram för AMR. ATLAS uppdateras var sjätte månad.

Gå till ATLAS

Referenser:
  1. World Health Organization. Antibiotic resistance. November 2018. 
  2. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. 
Antimikrobiell resistens (AMR)
Globalt övervakningsprogram (ATLAS) Gå till ATLAS Loading
PP-BCP-SWE-0010, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading