Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

BröstcancerBröstcancerOm bröstcancer Vad är bröstcancerSymtomForskningDiagnostikDiagnostikDiagnostik och utredningBehandlingBehandlingRiktlinjerBehandling av metastaserad bröstcancerBehandling med målriktad terapiPrecisionspatologiUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
Symtom vid metastaserad bröstcancer

Ungefär en tredjedel av patienterna som diagnostiseras med bröstcancer utvecklar så småningom en spridd sjukdom, dvs metastaserad bröstcancer.1

Metastaserna från bröstcancer uppstår oftast i skelett, lever, lunga och hjärna.1 För den vanligaste subtypen, Luminal bröstcancer (A eller B), ses metastaser i första hand i skelett följt av lunga och lever.2

Vid metastaserad HER2-positiv sjukdom är förekomsent av metastasering relativt jämt fördelat mellan skelett, lunga, lever, mjukdelar samt hjärnan.

Trippelnegativ bröstcancer, det vill säga patienter som är negativa för samtliga hormonreceptorer och HER2 är mer ovanlig och denna subtyp är ofta en av de mer snabbväxande aggressiva tumörformerna. Trippelnegativa tumörer har ibland en mycket avancerad lokal spridning i mjukdelar och lymfkörtlar. Andra organ som ofta drabbas är lunga och hjärna. Patienter med trippelnegativ och HER2-positiv bröstcancer har en större risk att utveckla CNS-metastasering.1

Referenser:
  1. Nationella vårdprogrammet bröstcancer, https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/
  2. Internetmedicin, Bröstcancer, recidiv- och palliativ behandling, https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/onkologi/brostcancer-recidiv-och-palliativ-behandling/
Bröstcancer
Diagnostik

Lär dig mer om diagnostik och utredning av bröstcancer

Läs mer Loading
PP-IBR-SWE-0782, aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?