Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

BröstcancerBröstcancerOm bröstcancer Vad är bröstcancerSymtomForskningDiagnostikDiagnostikDiagnostik och utredningBehandlingBehandlingRiktlinjerBehandling av metastaserad bröstcancerBehandling med målriktad terapiPrecisionspatologiUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
Forskning

Forskningen om spridd bröstcancer går snabbt framåt. Under de senaste årtiondena har möjligheterna att framgångsrikt behandla metastaserad bröstcancer ökat väsentligt.

Under 1990-talet ledde upptäckten av antikroppen trastuzumab till att vi idag, efter det första godkännandet 1998, har en framgångsrik behandling av patienter med bröstcancer som uttrycker HER2. HER2-positiv bröstcancer var tidigare en av de absolut allvarligaste och aggressiva subtyperna av bröstcancer. Även generna BRCA1 och BRCA2 identifierades på 90-talet och där mutationer i dessa gener ger en hög risk för att utveckla bland annat bröstcancer. Sedan början av 2000-talet har stora upptäckter gjorts inom immunologi, metabolism, genreglering och metastasering.

Behandlingsmöjligheterna vid metastaserad bröstcancer har de senaste åren utökats med flera olika nya målinriktade läkemedel framför allt vid HER2-positivt bröstcancer, och även vid metastaserande hormonreceptorpositiv och HER2-negativ sjukdom i form av en grupp målinriktade selektiva läkemedel som specifikt hämmar vissa ”överaktiverade” signalvägar som kan orsaka, eller driva på sjukdomsprocessen vid metastaserad bröstcancer. Några av de senaste exemplen på det är CDK4/6-, PARP- och PI3K-hämmare.

Precisionsmedicinernas intåg har ökat intresset och vikten av optimering av tillgängliga behandlingar, identifiering av nya prognostiska och prediktiva markörer/faktorer, och inte minst gäller detta inom metastaserad bröstcancer.

Lyssna in på Överläkare Leif Klints föreläsning om upptäckten av HER2 och utveckling av behandling mot HER2+ bröstcancer.

Bröstcancer
Diagnostik

Lär dig mer om diagnostik och utredning av bröstcancer

Läs mer Loading
PP-IBR-SWE-0782, aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?