Om Atlas

Lär dig hur du framställer färgdiagram eller hur du får åtkomst till data.

Hämta data och interaktiva verktyg

Med sin omfattande databas och interaktiva, visuella verktyg är ATLAS en värdefull resurs för sjukvårdspersonal och forskare. Du kan:

 • Skapa färgdiagram för antibiotikakänslighet och antibiotikaresistens - över tid och mellan länder
 • Göra jämförande analyser av olika regioner
 • Söka och filtrera data efter år, land, patogen, antibiotika och infektionskälla
 • Extrahera data direkt till Powerpoint och Excel för publicering, föredrag, etc.
 • Skapa tabeller, linjediagram och stapeldiagram - i 2D och 3D 
 • Söka efter och ladda ner alla publikationer baserade på data från ATLAS
Tool

Gå till ATLAS

Du kan få åtkomst till ATLAS från datorn men du kan även ladda ner appar till din smartphone eller surfplatta. Sök efter ATLAS i aktuell appbutik.

Gå till ATLAS

Så här skapar du färgdiagram

 • Geografiska färgdiagram som anger antibiotikakänslighet gör det möjligt för dig att se utvecklingen av antibiotikaresistens över tid i hela världen, i regioner eller i länder, för olika patogener och olika antibiotika. För att titta på resistensen i ett enskilt land, zooma in och låt markören stå kvar över landet. 
 • Du kan ändra färgdiagrammet genom att klicka på ”edit” (redigera) för att välja region, patogen, antibiotikum och år. Klicka sedan på ”apply filter” (applicera filter) så visas ett nytt färgdiagram.
 • Om du klickar på knappen ”advanced” (avancerat), kan du även välja brytpunkter för EUCAST eller CSLI samt avdelningskälla, isolera källan och/eller isolera resistensmönster. Klicka på ”apply filter” så visas ett nytt färgdiagram.
 • Alla färdigdiagram kan hämtas genom att klicka på symbolen download  i det övre högra hörnet.

Hur får jag åtkomst till data

 • Gå till databasen direkt från färgdiagrammet genom att klicka på knappen ”database” i det nedre vänstra hörnet. Data visas då i ett interaktivt tabellformat som kan konverteras till ett linjediagram eller stapeldiagram (2D och 3D). 
 • Konfigurera frekvensfördelning för MIC och jämför för varje land, släkte eller art över år eller antibiotika. 
 • Alla tabeller, diagram och kurvor kan hämtas genom att klicka på symbolen download  i det övre högra hörnet.

Utforska mer

PP-ZVA-SWE-0025-Nov-2018