Antimikrobiell resistens (AMR)

Ökande antimikrobiell resistens (AMR) är ett allvarligt hot mot den globala  folkhälsan1. Om inte akuta åtgärder vidtas före år 2050 kommer AMR att orsaka 10 miljoner dödsfall per år globalt2.

Läs mer

 

Hur arbetar Pfizer med AMR?

Intervju med Jay Prudy, Vice President & Terapeutical area lead Anti-infective Pfizer som berättar mer om Pfizers arbete med AMR.

 

Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?

Vaccinsymposium 2020, Oras Mistafa, Medicinskt ansvarig för antibiotika inom Pfizer Sverige, föreläser om antibiotikaresistens och hur vi kan förebygga den samt Pfizers vision inom området.


 

 

 

Utforska mer

Referenser

1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. Läs här
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Läs här

PP-AIP-SWE-0032 Maj-2021