Antimikrobiell resistens (AMR)

Ökande antimikrobiell resistens (AMR) är ett allvarligt hot mot den globala  folkhälsan1. Om inte akuta åtgärder vidtas före år 2050 kommer AMR att orsaka 10 miljoner dödsfall per år globalt2.

Läs mer


 

 

 

Utforska mer

Referenser

1. WHO fact sheet on antimicrobial resistance. Läs här
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. December 2014. Läs här

PP-AIP-SWE-0032 Maj-2021