Säkerhetsinformation

För information om dosering, kontraindikationer, biverkningar, varningar och försiktiget med mera, vänligen se Vyndaqels (tafamidis meglumine) produktresumé på fass.se.

Relaterade behandlingsområden

PP-VYN-SWE-0253 FEB2021