Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Somavert Om SomavertOm SomavertEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektMonitorering av leverproverSäkerhetsprofilTumörpåverkanHanteringHanteringHantering av komorbitetACRODATACRODATVad är ACRODAT?Hur fungerar ACRODAT?ACRODAT - varför övervaka?ACRODAT IntegritetspolicyUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Monitorering av leverprover

Rekommendationer för insättning av SOMAVERT® baserat på levervärden vid baslinjen samt för regelbunden övervakning av levervärden under behandling med SOMAVERT®.

Normala
 • Kan behandlas med SOMAVERT®
   
 • Serumkoncentrationerna av ALAT och ASAT ska mätas fyra till sex veckors intervall under de första sex månaderna med SOMAVERT®-behandling, eller när så är indicerat hos patienter som uppvisar symtom.
Förhöjd men ≤3x ULN
 • Kan behandlas med SOMAVERT®, dock ska leverprover tas varje månad i minst 1 år efter behandlingsstarten och därefter två gånger under det efterföljande året.
>3x ULN
 • Ska inte behandlas med SOMAVERT® förrän en omfattande utredning fastställt orsaken till patientens leverdysfunktion.
   
 • Undersök om kolelitiasis eller koledokolitiasis föreligger, särskilt hos patienter med behandling med somatostatin-analog i anamnesen.
   
 • Baserat på denna utredning, fatta besult om huruvida SOMAVERT® ska sättas in.
   
 • Om man beslutar om behandling ska levervärden och kliniska symtom övervakas mycket noga.

Kliniska rekommendationer vid onormala levervärden under behandling med SOMAVERT®
Förhöjd men ≤3X ULN
 • Kan fortsätta med SOMAVERT®. Leverprover ska dock tas en gång i månaden för kontroll av ev. fortsatta ökningar.
>3x men <5x ULN
 • Mer än 3 men mindre än 5 gånger ULN (utan tecken/symtom på hepatit eller annan leverskada eller ökning av serum-TBL).
   
 • Kan fortsätta med SOMAVERT®. Leverprover ska dock tas en gång i veckan för kontroll av eventuell ökningar (se nedan).
   
 • Gör en omfattande leverutredning för att avgöra om det finns någon annan orsak till leverdysfunktion.
≥5x ULN
 • Minst 5 gånger ULN, eller förhöjda transaminaser på minst 3 gånger ULN associerat med ökning av serum-TBIL (med eller utan tecken/symtom på hepatit eller annan leverskada)
   
 • Sätt ut SOMAVERT® omedelbart.
   
 • Gör en omfattande leverutredning med flera leverprover i följd för att avgöra om och när serumnivåerna återgår till normalvärdena.
   
 • Om levervärdena normaliseras (oavsett om en annan orsak till leverdysfunktionen fastställts), överväg försiktig återinsättning av SOMAVERT®, med täta leverprover.
Tecken eller symtom som tyder på hepatit eller annan leverskada(t.ex. gulsot, bilirubinuri. trötthet, illamående, kräkningar, smärta i högra övre kvadranten, ascites, oförklarigt ödem, lätt att få blåmärken).
 • Starta omedelbart en omfattande leverutredning
   
 • Om leverskada bekräftas ska läkemedel sättas ut.

Referenser

Produktresumé SOMAVERT www.FASS.se
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
PP-SOM-SWE-0149, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading