Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om InlytaOm InlytaOm Inlyta

Effekt & säkerhet

Effekt & SäkerhetEffektSäkerhet
HanteringHanteringRekommenderad doseringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stödBeställ materialProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Biverkningshantering1-4

Biverkningar som uppkommer genom behandling med Inlyta kan som regel hanteras med rutinmässiga medicinska interventioner.1

Några av de vanligaste biverkningar som observerats med Inlyta är: diarré, hypertoni, fatigue, illamående, dysfoni, hand-fotsyndrom, kräkningar och hypotyreos.1 Aktiv bedömning och hantering av dessa biverkningar under behandlingen med Inlyta kan minimera risken för behandlingsuppehåll och säkerställa att patienten får maximal nytta av behandlingen.2-4

För att kunna hantera vissa biverkningar kan behandlingen behöva avbrytas tillfälligt eller permanent, och/eller så kan dosen Inlyta behöva sänkas.1

Om dossänkning krävs kan dosen Inlyta sänkas till 3 mg två gånger dagligen och vidare till 2 mg två gånger dagligen.1

Behandlingen ska fortsatta så länge man ser klinisk nytta eller tills det att patienten får oacceptabla biverkningar, som inte kan hanteras med andra läkemedel eller genom justering av dos eller paus i behandlingen.1

Här följer behandlingsåtgärder för de tre vanligaste biverkningarna: Diarré

Diarré av alla grader har observerats hos 55 % av patienterna, grad 3 eller däröver har observerats hos 10 % av patienterna.

Behandlingsåtgärder:

 • Grad 1 och 2: Kostförändringar; rekommendera patienten att äta mer livsmedel som kan dämpa tarmrörelserna – t ex bananer och äpplen, öka vätskeintag och elektrolytersättning samt behandling med läkemedel som probiotika eller bulkmedel.2-5
 • Grad 3: Dossäkning och intravenös vätsketillförsel polikliniskt rekommenderas.2-4
 • Grad 4: Patienten ska inte ta Inlyta förrän diarrén har gått tillbaka till grad 2 eller lägre varvid Inlyta kan återinsättas med lägre dos.2,4
Hypertoni

Hypertoni av alla grader har observerats hos 51% av patienterna, grad 3 eller däröver har observerats hos 23 % av patienterna.

Behandlingsåtgärder:

Blodtryckssänkande läkemedel
 • Patienter med hypertoni ska behandlas efter behov med gängse blodtryckssänkande behandling1,6-9
 • ACE-hämmare och kalciumflödeshammare av dihydropyridintyp rekommenderas for behandling av axitinibrelaterad hypertoni, följt av diuretika och betablockerar4
 • Obs: - Kalciumflödeshammare av icke-dihydropyridintyp som diltiazem och verapamil bor undvikas tillsammans med behandling med Inlyta4
 • Betablockerare kan orsaka trötthet4
Dosjusteringar och behandlingsavbrott:
 • Vid ihållande hypertoni trots maximal blodtryckssänkande behandling ska dosen med Inlyta sänkas1,4
 • När det gäller patienter som utvecklar svår hypertoni ska behandlingen med Inlyta avbrytas tillfälligt och återupptas i en lägre dos när blodtrycket har normaliserats1,2,4
 • Om behandlingen med Inlyta avbryts ska patienter som får blodtryckssänkande medel kontrolleras avseende hypotoni1,4
 • Vid svar eller kvarstående arteriell hypertoni och symtom som tyder på posteriort reversibelt encefalopatisyndrom, bör en diagnostisk MR-undersökning av hjärnan övervägas.
Fatigue

Fatigue av alla grader har observerats hos 45 % av patienterna, grad 3 eller däröver har observerats hos 11 % av patienterna.

Behandlingsåtgärder:

Uppmana patienten att:
 • Träna måttligt efter ålder och fysisk kondition5,8
 • Ta det lugnt och planera in sina aktiviteter till tidpunkter nar de har som mest energi5,8
Fatigue av grad 3 och 4 kan kräva behandlingsavbrott eller dosjustering. Kontrollera om tröttheten minskar efter dosändring5,7,8 
Mer information om hantering av ytterligare biverkningar hittar du i denna broschyr – ladda ner här: Broschyr om biverkningshantering

I denna broschyr hittar du information om biverkningsprofilen samt biverkningshantering vad gäller Inlyta.

Ladda ner Loading

Här kan du beställa broschyren i fysisk form

Referenser:
 1. Produktresumé för Inlyta, Pfizer AB, www.fass.se
 2. Wood LS, et al. Commun Oncol 2012;9:46–55
 3. Cohen RB and Oudard S. Invest New Drugs 2012, 30:2066-2079
 4. Larkin J, et al. Am J Clin Oncol. 2014;37:397-403
 5. Eisen T, et al. J Natl Cancer Inst 2012;104:93–113
 6. Rini BI, et al. Lancet 2011;378:1931–1939.
 7. Hu-Lowe DD, et al. Clin Cancer Res 2008;14:7272–7283.
 8. Escudier B and Gore M. Drugs RD 2011;11:113–126.
 9. Cancer Therapy Evaluation Program, Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version 5.0, DCTD, NCI, NIH, DHHS, Nov 2017 https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/ctc.htm
Hantering (snabblänkar)

Dosering och halveringstid med Inlyta.

Se denna video om dosering och hur man kan hantera eventuella biverkningar med hjälp av t ex avbrott i behandling.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrev Loading
PP-INL-SWE-0257, Aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading