Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om InlytaOm InlytaOm Inlyta

Effekt & säkerhet

Effekt & SäkerhetEffektSäkerhet
HanteringHanteringRekommenderad doseringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stödBeställ materialProduktresuméProduktresuméProduktresumé
AXIS Studiedesign och resultat1

AXIS: En randomiserad, multicenter, fas III-studie på 723 patienter med mRCC med sjukdomsprogression på första linjens behandling (sunitinib eller cytokin), där effekt och säkerhet för Inlyta 5 mg två gånger dagligen och sorafenib 400 mg två gånger dagligen jämförs.1,2

I studien påvisades signifikant längre mPFS (median progressionsfri överlevnad) med Inlyta än med sorafenib på 6,8 respektive 4,7 månader (p<0,0001).1

KickerHeader of this CTA card goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim…

Button Loading

Hyperlink

Hyperlink

Hyperlink

Inlyta är den enda VEGFR-TKI som visat signifikanta resultat jämfört med en annan TKI efter första linjens behandling med sunitinib eller cytokin i en fas III-studie, i andra linjen.1,2

Referenser:
  1. Produktresumé Inlyta, Pfizer AB www.fass.se
  2. Rini BI, et al. Lancet 2011;378:1931–1939
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrev Loading
PP-INL-SWE-0257, Aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading