Digitalt stöd för patienter som ordinerats IBRANCE

Vi har många initiativ för de patienter som har diagnosen spridd bröstcancer och behandlas med IBRANCE. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vårt material och framförallt sprid gärna den här informationen till dina patienter. Läs mer nedan.

Ibrancepatient.se

Denna hemsida är en förhandsgranskad hemsida vilken vänder sig direkt till dina patienter som behandlas med IBRANCE. Här kan patienten läsa mer om sin sjukdom men också ta del av information som gäller specifikt deras behandling med IBRANCE. Här hittar dina patienter råd hur de kan hantera eventuella biverkningar som kan uppstå under behandling med IBRANCE. Det står om Ibrancepatient.se i patientbroschyren för IBRANCE men hänvisa gärna dina patienter direkt till hemsidan.

Ibrancepatient.se Besök webbplatsenLoadingSpriddbröstcancerochdu.se

Spriddbröstcancerochdu.se är en hemsida dit du kan hänvisa dina patienter eller anhöriga till patienter som lever med spridd bröstcancer. Här kan man läsa mer om sjukdomen och vilka olika typer av bröstcancer som finns. Här har vi också samlat råd och tips om kost och träning som patienter som lever med spridd bröstcancer kan ta del av. Det finns också träningsprogram som är inspelade av Leila Söderholm, föreläsare, inspiratör och hälsoexpert som själv varit drabbad av cancer och genomgått tuffa behandlingar. Sidan är framtagen av Pfizer och vänder sig till alla som på något sätt drabbats av bröstcancer.

Spriddbröstcancerochdu.se Besök webbplatsenLoading
Utbildning & material
PP-IBR-SWE-0841, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

JaNej