Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om Ibrance Om IbranceOm IbranceAktuelltEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetIbrance studieprogramEffekt PALOMA-2Effekt PALOMA-3SäkerhetRiktlinjerReal World DataHanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & material
Utbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
IBRANCE dosering – en tablett om dagen1

IBRANCE finns som tabletter i tre olika styrkor 125, 100 respektive 75 mg.

Rekommenderad startdos med IBRANCE är 125 mg. Rekommenderad startdos gäller för alla patienter oavsett ålder.* Ej i verklig storlek

* För patienter med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C), är den rekommenderade dosen av IBRANCE 75 mg en gång dagligen enligt schema 3/1.

Fullständig blodstatus ska kontrolleras innan behandlingen med IBRANCE inleds, i början av varje behandlingscykel samt dag 15 under de första två cyklerna och i övrigt om kliniskt indicerat.

Om IBRANCE1

IBRANCE tabletterna kan tas med eller utan mat.

Tabletten ska tas vid ungefär samma tid varje dag.

Om patienten kräks eller glömmer ta en dos ska inte någon extra dos tas utan nästa dos tas som planeras.

Patienten ska undvika grapefrukt och grapefruktjuice när man behandlas med IBRANCE. Patienten ska också undvika produkter innehållande johannesört.

I en uppdatarad, ej förutbestämd, subgruppsanalys, visade IBRANCE i kombination med letrozol förlängd mPFS vs placebo + letrozol i första linjen för alla subgrupper²

Subgrupper som inkluderades I analysen

  • Äldre patienter (≥65 år)
  • Patienter med visceral sjukdom
  • Patienter med enbart skelettmetastaser
Referenser:
  1. IBRANCE produktresumé, www.fass.se
Hantering (snabblänkar)
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Registrera för nyhetsbrev
Ta del av våra utbildningar inom bröstcancer
Se webbinarium
Läs mer om våra patientstöd

Läs mer om våra digitala patientstöd för patienter med bröstcancer

Läs mer
PP-IBR-SWE-0841, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading