Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om FSME-Immun®Om FSME-ImmunOm FSME-ImmunTBE-sjukdomTBE-sjukdomVad är TBE?Symtom vid TBETBE hos barnEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffekt & SäkerhetHanteringHanteringDosering & hanteringRiktlinjerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterial

Videor

Föreläsningar

ProduktresuméProduktresuméProduktresumé
Symtom vid TBE1

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symtom.

Hos var 4:e smittad sprids TBE-viruset till hjärnan2
Hos ungefär var 4:e som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir man då sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

Fästingen förflyttar sig - som vi 3-11 Finns de medicin mot TBE? 1,2,14

Det finns ingen medicin som botar TBE, utan behandlingen som ges är bara symtomlindrande. Det tar ofta lång tid innan man känner sig helt frisk igen. Dödsfall är ovanligt, men uppemot 40% av vuxna som drabbas av TBE får kvarstående besvär i form av problem med huvudvärk, trötthet, uttröttbarhet som leder till koncentrations- och minnesstörningar. I vissa fall ger skador på nerver upphov till förlamningssymtom som också kan påverka hörselnerven med hörselnedsättning och balanssvårigheter som följd1. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

En pågående tbe-infektion diagnostiseras genom blodprov. I första hand påvisas specifika TBE-antikroppar i serum och, i vissa fall, i ryggmärgsvätskan (ryggvätskeprov, så kallad lumbalpunktion, bör alltid göras). Om man är vaccinerad mot tbe, gula febern eller japansk encefalit kan blodprovet visa bildning av antikroppar utan att man har tbe, en så kallad korsreaktion.

Hur vanligt är TBE i Sverige? 13
Scroll left to view table
Antal fall per region från 2017-2021
Län/regioner 2021 2020 2019 2018 2017
Blekinge 3 4 1 4 8
Dalarna 3 1 6 5 3
Gotland 1 0 3 3 1
Gävleborg 2 4 8 3 1
Halland 4 3 3 4 1
Jämtland 3 0 0 1 2
Jönköping 19 7 8 14 7
Kalmar 8 3 6 3 5
Kronoberg 3 1 4 6 2
Norbotten 0 1 0 1 2
Skåne 19 11 12 11 11
Stockholm 147 71 101 118 151
Södermanland 40 21 22 42 26
Uppsala 65 27 35 40 47
Värmland 20 10 20 12 16
Västerbotten 0 0 1 0 2
Västernorrland 1 0 0 1 0
Västmanland 28 20 24 25 11
Västra Götaland 108 53 64 60 60
Örebro 28 20 10 15 8
Östergötland 31 17 30 17 26
Totalt 533 274 358 385 391
Scroll left to view table
TBE är en allvarlig sjukdom 1,14-16

 

  • 35–58% av TBE-patienterna utvecklar postencefalitiskt syndrom (PES)
  • 26–46% av TBE-patienterna får följdsymtom
Referenserwww.folkhälsomyndigheten.se sjukdomsinformation om TBE avläst 220608www.folkhalsomyndigheten.se Vanliga frågor om TBE  avläst 220608Tonteri E et al. Emerg Infect Dis 2011;17:72-75.Jääskeläinen AE et al. Emerg Infect Dis 2006;12:1568-71.Golovljova I et al. Journal of Medical Virology 2004;74:580–88.Ko S et al. J Vet Sci 2010; 11:197–203.Demina TV et al. Journal of Medical Virology 2010;82:965-76.Barrett PN et al. Vaccines, 6th edn. Scotland: Elsevier/Saunders 2013; 34:773-78.Domnich A et al. Hum Vaccin Immunother 2014;10(10):2819-33.Adelshin RV et al. 11. Genome Announc 2015;3(3):e00609-15.Orlinger K et al. The Journal of Infectious Diseases 2011;203:1556-64.FSME-Immun® produktresumé, www.fass.se.https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county avläst 2022-04-21Lindquist L et al. Lancet 2008;371:1861-71.Kaiser R. Infect Dis Clin North Am. 2008;22(3):561-75.Haglund M et al. Vaccine 2003;21:11-18.
TBE-sjukdom (snabblänkar)

Patientberättelse

Ta del av den gripande berättelsen om Sussie.

www.fästing.nu

Webbplatsen sprider kunskap om fästingar, dess utbredning och överförbara infektioner. Här kan allmänheten enkelt hitta närmaste TBE-vaccinatör i Sverige.

Besök fästing.nuLoading
Beställ material

Här kan du beställa eller ladda ned informationsmaterial om FSME-Immun® och TBE.

Beställ materialLoading
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet Vaccin.

Läs merLoading
PP-TCV-SWE-0088, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading