Tillverkning & miljöpåverkan

Pfizer jobbar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan

Pfizer arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från sina läkemedel utifrån olika aspekter. Miljöpåverkan från läkemedel sker främst genom följande; 

  1. vid tillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen, samt övriga delar av produkten, genom utsläpp till luft och vatten,
  2. vid användning genom utsöndring av aktiv substans och metaboliter via avloppen till naturen
  3. om oanvända läkemedel och avfallet inte tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Miljöpåverkan från den aktiva substansen i Fragmin(dalteparin) (punkt 1 och 2 ovan) 
Fragmin tillverkas sedan 1988 i Pfizers (tidigare Pharmacias) svenska fabrik i Strängnäs. För mer information om fabriken i Strängnäs och dess miljöarbete.

Den aktiva substansen i Fragmin® heter dalteparinnatrium. Daltaparinnatrium är heparinderivat. Råvaran till heparin, en kolhydrat, är en molekyl som utvinns ur tarmar från gris. Under tillverkningsprocessen av Fragmin, förädlas heparinet till dalteparinnatrium. Kolhydrater är undantagna från kraven i den europeiska läkemedelslagstiftningen att vid registrering presentera en miljöriskbedömning (ERA – ”Environmental Risk Assessment”).  Skälet till detta undantag är att det anses vara högst osannolikt att kolhydrater skulle ha en miljöpåverkan av någon betydelse.

Hållbar läkemedelsanvändning och avfallshantering för Fragmin (punkt 3 ovan)
Pfizer arbetar aktivt för att säkerställa en god följsamhet till behandling och därmed en hållbar läkemedelsanvändning av Fragmin. Vi har nyligen lanserat ett antal program i syfte att stötta patienten och vården med just detta, www.fragminpatient.se

Avfallshantering av Fragmins förpackningsmaterial sker enligt följande: 

  • Spruta: Fragminsprutor med stickskydd kan hanteras som brännbart avfall men då sprutan kan innehålla små rester av läkemedel rekommenderas att sprutorna lämnas till sjukhus eller apotek för destruktion.
  • Kartong: Sorteras som papper.
  • Avfallshantering: Sorteras som pappkartong.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022