Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om FragminOm FragminOm FragminEffekt & Säkerhet Effekt & SäkerhetSäkerhetsinformationHanteringHanteringInjektionsteknikAdministrering & doseringFörpackning & förvaringTillverkning & miljöUtbildning & MaterialUtbildning & MaterialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresumé
Tillverkning och miljö

Pfizer arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från sina läkemedel utifrån olika aspekter. Miljöpåverkan från läkemedel sker främst genom följande; 

 1. vid tillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen, samt övriga delar av produkten, genom utsläpp till luft och vatten,
   
 2. vid användning genom utsöndring av aktiv substans och metaboliter via avloppen till naturen
   
 3. om oanvända läkemedel och avfallet inte tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Miljöpåverkan från den aktiva substansen i Fragmin (dalteparin) (punkt 1 och 2 ovan) 

Fragmin tillverkas sedan 1988 i Pfizers (tidigare Pharmacias) svenska fabrik i Strängnäs.

Den aktiva substansen i Fragmin® heter dalteparinnatrium. Daltaparinnatrium är heparinderivat. Råvaran till heparin, en kolhydrat, är en molekyl som utvinns ur tarmar från gris. Under tillverkningsprocessen av Fragmin, förädlas heparinet till dalteparinnatrium. Kolhydrater är undantagna från kraven i den europeiska läkemedelslagstiftningen att vid registrering presentera en miljöriskbedömning (ERA – ”Environmental Risk Assessment”).  Skälet till detta undantag är att det anses vara högst osannolikt att kolhydrater skulle ha en miljöpåverkan av någon betydelse.

Hållbar läkemedelsanvändning och avfallshantering för Fragmin (punkt 3 ovan)

Pfizer arbetar aktivt för att säkerställa en god följsamhet till behandling och därmed en hållbar läkemedelsanvändning av Fragmin. Vi har lanserat ett antal program i syfte att stötta patienten och vården med just detta, www.fragminpatient.se

Avfallshantering av Fragmins förpackningsmaterial sker enligt följande: 
 • Spruta: Fragminsprutor med stickskydd kan hanteras som brännbart avfall men då sprutan kan innehålla små rester av läkemedel rekommenderas att sprutorna lämnas till sjukhus eller apotek för destruktion.
   
 • Kartong: Sorteras som pappkartong.
PP-FRA-SWE-0399, juni 2023
HanteringLinkLink
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading