Injektion av Fragmin

Korrekt injektionsteknik är mycket viktig för patientupplevelsen. Se nedan en kort film framtagen för sjukvårdspersonal om vad som är viktigt att tänka på vid injektion av Fragmin (dalteparin). En instruktionsfilm framtagen för patienter finns även i vårt digitala patientstödsprogam www.fragminpatient.se samt i appen FragminPatient samt på www.medicininstruktioner.se

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022