Förpackning och temperatur

 

Fragmin (dalteparin) är en injektionsvätska som förvaras i rumstemperatur, dock högst 25 ºC. 

Fragmin finns i injektionsflaskor, ampuller och förfyllda endossprutor. Det breda sortimentet skapar en flexibilitet och förenklar administrering i såväl slutenvård (exempelvis med injektionsflaskor) som i öppenvård (förfyllda endossprutor i olika viktintervall och olika förpackningsstorlekar). Fragmin innehåller inga färgämnen och finns både med och utan konserveringsmedel.

Samtliga förpackningar är färgkodade i syfte att minska förväxlingsrisken. Idag är det allt vanligare att läkare och sjuksköterskor arbetar i flera olika länder. Det gör att det blir ännu viktigare med en enhetlig förpackningsdesign på samtliga marknader. 
För att underlätta förlängd trombosprofylax vid exempelvis elektiv höftledskirurgi och större bukkirurgi finns en 25-pack i styrkan 5000 IE för att möjliggöra enklare förskrivning polikliniskt. Vidare finns 30-pack i styrkorna 10000, 12500, 15000 och 18000 IE för poliklinisk behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli hos patienter med cancersjukdom.’

Injektionsflaskor och ampuller

 

Förfyllda sprutor

 

Avfallshantering av Fragmins förpackningsmaterial sker enligt följande:

Spruta: Fragminsprutor med stickskydd kan hanteras som brännbart avfall men då sprutan kan innehålla små rester av läkemedel rekommenderas att sprutorna lämnas till sjukhus eller apotek för destruktion.

Kartong: Sorteras som papper.

Avfallshantering: Sorteras som pappkartong.

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-FRA-SWE-0383 Aug-2022